100 proeftuinen voor programma Aardgasvrije Wijken

In het programma Aardgasvrije Wijken worden de komende jaren 100 proeftuinen uitgevoerd, waarin wijken aardgasvrij worden gemaakt. Vorig jaar zijn de eerste 27 wijken geselecteerd waar een totaal van 120 miljoen euro is toegekend. Dit jaar zal in september opnieuw een aantal proeftuinen worden uitgevraagd. Deze regeling is nog niet gepubliceerd, dit zal na de bespreking van de aanpak in de tweede kamer gebeuren. Voorzien wordt dat dit voor de zomer gebeurt en dat aanvragen in september kunnen worden ingediend.

Woonwijken
De eerste 27 wijken zijn woonwijken. Het is de bedoeling dat in de komende ronde verschillende type wijken worden opgenomen. Bedrijventerreinen zijn hierin nadrukkelijk benoemd, zeker wanneer er een relatie is met een nabijgelegen woonwijk. Voor veel bedrijventerreinen is de ambitie aardgasloos te worden (nog) niet realistisch. Deze doelstelling is ook een andere dan de BE+ doelstelling om energie producerend te worden. Voor bedrijventerreinen waarvoor dit al wel een optie is, biedt deze proeftuinenregeling grote kansen, qua procesgeld en financiering van onrendabele top en voor zichtbaarheid en toegang tot kennis. Daarom zou het goed zijn als een aantal bedrijventerreinen in deze regeling worden opgenomen.

Aanvraag 
De aanvraag voor een proeftuin moet door de gemeente worden ingediend. Tijdens de BE+ dag van woensdag 3 april is dit besproken en hebben twee bedrijventerreinen dit met hun gemeente te willen verkennen. Mochten er meer bedrijventerreinen zijn die hier interesse in hebben, laat het ons weten. BE+ kijkt hoe wij hierin kunnen ondersteunen.

Lees ook: 120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten