Bedrijventerrein Schiebroek energiepositief

De stichting BE+ (Bedrijventerreinen Energiepositief) maakt zich sterk voor het energiepositief maken van 250 bedrijventerreinen in Nederland. Bedrijventerrein Schiebroek in Rotterdam zit bij de eerste 10 bedrijventerreinen die meedoen aan dit ambitieuze Nederlandse BE+ initiatief.

Bedrijventerrein Schiebroek
Onder aanvoering van het bestuur van de Vereniging Bedrijven Schiebroek (VBS), de Stichting BIZ Schiebroek (SBS), de parkmanager en het energieteam bestaande uit lokale ondernemers en vastgoedeigenaren, is het project dit jaar opgestart. Op 10 mei a.s. wordt er een eerste bijeenkomst gehouden ten behoeve van de betrokkenen op dit terrein. In deze bijeenkomst worden de ondernemers van het terrein opgeroepen mee te doen.
TNO presenteert die dag de resultaten van de Energie Potentieel Scan: het huidige gas en elektriciteitsverbruik van het terrein. Tevens laat TNO zien met welke individuele en collectieve maatregelen het terrein energie positief kan worden.

Ook aan financiering van de maatregelen vanuit BE+ is gedacht. Hierdoor is het mogelijk om deze maatregelen uit te voeren zonder beslag te leggen op het werkkapitaal van de ondernemers. De ondernemers van het terrein betalen de investering van de maatregelen zo in 10 jaar terug met hulp van een lagere energierekening.
Het project wordt ondersteunt door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Markus.

edwin@markus.nl