Aftrap GreenBiz Energy IJmond

Meer dan 70 ondernemers, bestuurders en geïnteresseerden waren aanwezig bij de feestelijke aftrap van GreenBiz Energy. GreenBiz Energy is een energiemarkt (LEM) waar energievraag en -aanbod van lokale ondernemers bij elkaar worden gebracht. De marges die bij het terugleveren aan het net normaal gesproken terugvloeien naar de netbeheerders, blijven nu in de LEM en worden gebruikt voor het verlagen van de energiekosten en verdere verduurzaming van de regio.

Jan Boudesteijn, voorzitter van GreenBiz IJmond, maakte de aanwezigen nogmaals duidelijk hoe belangrijk het is om de krachten te bundelen en samen stappen te maken om het eigen bedrijf en de bedrijventerreinen te verduurzamen. Diederik Samsom, adviseur Energie en Duurzaamheid en voorzitter van de Sectortafel Gebouwde Omgeving, liet de aanwezigen de verbanden zien tussen de investeringen en inspanningen die gedaan moeten worden om de overstap te maken naar duurzame energie en de zakelijke kansen die er liggen voor ondernemers om daar niet alleen wat milieu betreft, maar ook financieel voordeel uit te halen.

Duurzame ontwikkelingen
Nog geen  twee jaar geleden is GreenBiz IJmond gestart met het programma Energiepositief op bedrijventerrein Kagerweg. Ruim 30 bedrijven die meer dan 70% van de energie op het terrein verbruiken, hebben zich bij het programma aangesloten. Na de eerste energiescans, die de potentie voor energiebesparing lieten zien, zijn flink wat maatregelen genomen. In navolging hiervan is ook op bedrijventerrein de Pijp het programma De Pijp Energiepositief opgestart. In februari van dit jaar is intensief campagne gevoerd om ondernemers met bedrijfsdaken van 2000m2 of meer te motiveren de SDE+ subsidie voor zonnepanelen aan te vragen. En met resultaat: meer dan twintig ondernemers uit Beverwijk, Velsen en Uitgeest hebben subsidie aangevraagd voor in totaal 100.000 m2 aan bedrijfsdak, oftewel voor een productie-unit van 10 megawatt aan energie. Die aanvraag en het opschalen van de duurzame productie van energie in de IJmond staat niet op zichzelf. Het vormt wat GreenBiz IJmond betreft, de basis voor de lokale energiemarkt.

Deelnemen aan GreenBiz Energy
Ondernemers, groot en klein, zijn van harte uitgenodigd om in de toekomst hun energie te leveren of af te nemen via GreenBiz Energy. Deelnemers krijgen een eigen, besloten GreenBiz Energy account, waarmee zij hun energieverbruik kunnen monitoren, en waar de  energierekening met overzicht van alle transacties en de marktinformatie in staat.

Meer informatie via www.greenbizijmond.nl