BE+ Alkmaar start eigen energiebedrijf

Werkgroep Boekelermeer Energiepositief maakte begin juli bekend dat BE+ Alkmaar een feit is! Al langere tijd had de werkgroep de ambitie om te starten met een eigen energiebedrijf. Doel: het structureel verlagen van de kosten voor energieverbruik door zoveel mogelijk daarvan zelf te organiseren en te beheren. Het Energie Platform Noord-Holland (EPNH) is de uitvoerende partij namens BE+ Alkmaar en daarmee zijn kwaliteit, continuïteit en kosteneffectiviteit gewaarborgd.

Op korte termijn zijn de volgende activiteiten voorzien:

– BE+ Alkmaar neemt de verkoopovereenkomsten en daarmee alle lopende verplichtingen en rechten van zonnestroominstallaties over van EPNH. Daarmee wordt BE+ Alkmaar volledig aanspreekbaar en verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer.

-Met een Lokaal Energie Management(LEM) systeem faciliteert BE+ Alkmaar een handelsplatform voor elektriciteit op de bedrijventerreinen in Alkmaar.

-Exploitatie van zonnedaken: als het dak van een ondernemer geschikt is en de eigenaar het wil, verzorgt het BE+ energiebedrijf, als de ondernemer zelf niet kan of wil investeren, de exploitatie van zonnepanelen en is de opbrengst deels voor de ondernemer.

– Het organiseren en uitvoeren van duurzaamheidsprojecten op bedrijventerreinen in de regio;

– Collectieve inkooptrajecten van zonnestroominstallaties.

– Introduceren van laadpalen die worden geleverd en beheerd door Blue Current, waarmee collectief scherpe prijsafspraken zijn gemaakt.

BE+ Alkmaar is formeel opgericht door de Regio Ondernemend Alkmaar(ROA), die nu nog de enige aandeelhouder is. Klanten van BE+ Alkmaar kunnen mede aandeelhouder worden. Zij hebben dan niet alleen voordeel als afnemer van de diensten, maar ook van de totale exploitatie. Een aantal ondernemers heeft zich al aangemeld. Hoe meer aandeelhouders, des te meer financiële ruimte is er om de voorgenomen projecten onafhankelijk en zelfstandig uit te voeren.

ROA heeft Dick Winkelhuis en Gerard Fit van BE+ Alkmaar aangesteld als adviseurs.  Interesse? Neem contact op met Dick Winkelhuis: dick@beplus.nl of Gerard Fit: Gerard@beplus.nl.