Collectieve Financiering (ESCo)

Een veelgehoord argument van ondernemers om geen duurzame maatregelen te nemen is dat er geen geld voor handen is om te investeren. Door als lokaal energie-initiatief financiering van de maatregelen als dienst aan te bieden, kunnen deze ondernemers over de streep worden getrokken.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van één of meerdere collectieve financieringsmodellen die het mogelijk maken om collectieve energieprojecten op bedrijventerreinen uit te voeren, waarbij gebouw gebonden, proces gebonden en collectieve maatregelen op de terreinen worden meegenomen.

Het belangrijkste hierbij is dat de ontwikkelde modellen aansluiten bij de behoefte van ondernemers, zodat de kans dat de ondernemer overgaat tot uitvoering van energiemaatregelen en deelneemt aan collectieve projecten op het bedrijventerrein wordt gemaximaliseerd. Randvoorwaarde hierbij is dat de haalbaarheid van het plan dusdanig is dat investeerders dit tegen aantrekkelijke voorwaarden willen financieren.

Momenteel bestaan er al meerdere ESCo-initiatieven  en wordt er veel over dit onderwerp gesproken. De huidige initiatieven passen echter vaak producten toe voor opwek van energie waarvan de financiële prestaties goed te voorspellen zijn, zoals zonnepanelen.

De volgende resultaten zullen uit het project volgen:

  • Ontwikkeling collectief financieringsmodel: Een of meerdere innovatieve modellen voor collectieve financiering waarin per onderdeel is vastgelegd welke keuzes daarin zijn genomen. Voorbeelden van onderdelen zijn: type organisatie, maatregelen, financiering, etc. Een model wordt gevormd door een specifieke combinatie van invulling van deze onderdelen.
  • Stappen naar collectieve financiering: Een snelstartgids voor het organiseren en opstarten van een collectief financieringsmodel op een bedrijventerrein, zodat lokale initiatieven snel aan de slag kunnen.

Status: in ontwikkeling

Betrokken partijen: ECWF, Kortman DGO, Qing, Rabobank, OostNL, TNO

Contactpersonen:
Guus Mulder: Guus.mulder@tno.nl
Mohammed Chahim: mohammed.chahim@tno.nl