Convenant energieproducerende bedrijventerreinen stap dichterbij

Een aantal deelnemers van BE+ werkt op dit moment samen met overheid en bedrijfsleven aan de totstandkoming van een Convenant energie producerende bedrijventerreinen. Hiermee willen zij bedrijventerreinen bewegen tot concrete planvorming en maatregelen om uiteindelijk energieproducerend te worden. Betrokken partijen kwamen bijeen om het convenant verder uit te werken: wat moet er gebeuren om te komen tot een  effectief en werkbaar convenant?

Sterke organisatie
Met een betere organisatiegraad van bedrijventerreinen onderling , kan ook kennisdeling makkelijker plaatsvinden. Binnen een actief netwerk worden best practices gedeeld en succesvolle projecten regelmatig in het zonnetje gezet. Een Trip Advisor achtige site waarop men projecten kan beoordelen, kan bijvoorbeeld bijdragen aan onderlinge uitwisseling van ervaringen. Een competitie-element stimuleert ondernemers om hun beste beentje voor te zetten.

Wetgeving
In een presentatie over Wet- en regelgeving die is gericht op verduurzaming, wordt duidelijk dat deze wetgeving verduurzaming soms juist in de weg staat: de regel dat maatregelen met een terugverdientijd boven de vijf jaar niet verplicht worden gesteld bijvoorbeeld , werkt het lange-termijn denken tegen, hetgeen juist nodig is voor structurele verduurzaming. Verder is handhaving van de regels een knelpunt; omgevingsdiensten hebben weinig zicht op wat gebeurt op bedrijventerreinen. Aanpassing van regels en betere handhaving zou uitvoering van in een convenant vastgestelde doelstellingen zeker kunnen versnellen.

Verbinden en ontzorgen
Aanwezigen zijn het er over eens dat het commitment op ambities, doelen en aanpak duidelijk gedefinieerd moet zijn in het convenant. “Energie neutraal in 2050” lijkt een goede stip op de horizon. De belangrijkste taak voor BE+ is in deze voorlopig om de organisatiegraad te versterken, bedrijven te verbinden en ondernemers te ontzorgen, bijvoorbeeld door het bieden van tools die resultaten meten en processen versnellen.  Het convenant kan een belangrijke toegevoegde waarde hebben als het gaat om bewustwording, het vergroten van het netwerk, onderlinge communicatie en financiering van projecten. TNO gaat met deze input van betrokken partijen verder met het ontwikkelen van het convenant.