Dynamische energiescan: geen statische energierapporten meer

Het consortium van Backhoom, Omgevingsdienst IJmond, de Parkmanagers werken onder leiding van TNO aan de ontwikkeling van een dynamische energiescan. In het project Ontwikkeling Dynamische Energiescan willen partijen het proces van uitvoering van de energiescan slimmer en sneller maken door gebruik te maken van beschikbare informatie uit (openbare) bronnen.

Wat is het voordeel?
Voor ondernemers op bedrijventerreinen kan deze tool het beslisproces binnen het bedrijf versnellen. Wanneer is het geschikte moment om veranderingen door te voeren en kan het misschien eerder of slimmer (collectief)?

Omgevingsdienst kan niet alleen handhaven op basis van lijsten met erkende maatregelen, maar ook goede en motiverende argumenten/presentatiemethoden aanwenden om ondernemers in transitiemodus te krijgen.

Energieadviseurs verkrijgen hiermee aanvullende en neutrale (objectieve) informatie op basis waarvan ondernemers waarschijnlijk makkelijker in beweging kan worden gebracht.

Parkmanagement  kan sneller en met onafhankelijke onderbouwing mogelijke veranderingen op het bedrijventerrein bepleiten, zowel bij individuele ondernemingen als collectief, met als uitkomst een vitaler bedrijventerrein met een beter maatschappelijk imago (waar de ondernemingen dan op hun beurt ook weer van profiteren).

Bedrijf en bedrijventerrein
De dynamische energiescan werkt op twee niveaus: voor het hele gebied (het bedrijventerrein)  en ook voor een individueel gebouw / bedrijf.

Er wordt een actueel beeld gegeven van het investeringsrendement van een pakket maatregelen op basis van actuele energieprijzen en dito investeringskosten van maatregelen ( i.t.t. de huidige, meer statische energiescans die een momentopname op basis van belegen data geven). Het ophalen en verwerken van actuele data kan hierbij een uitdaging vormen, omdat bijvoorbeeld prijsniveaus van verschillende aanbieders bijeengebracht worden. Ook het ‘corrigeren’ van data door de onderneming zou uitdagend kunnen blijken. Verder zit er een spanningsveld tussen ondernemer en handhaver (Omgevingsdienst): hoe kan de stimulerende en inspirerende modus belangrijker worden dan de bestraffende.

Deze scan geeft inzicht in de effectiviteit van de maatregel wat betreft energiebesparing en energie opwekking en is de basis voor monitoring van de resultaten op locatie.

Er ontstaat direct inzicht in collectieve gebiedskansen voor wat betreft uitwisseling van warmte en/of koude, opwekking, ontsluiten van flexibiliteit en een betere benutting van de energie- infrastructuur, met name elektra en gas, soms ook infra voor koel- en verwarmingsvloeistoffen, perslucht of stoom.

Partijen zijn nu bezig met uitwerking van de scan die in 2019 beschikbaar komt.