De Energie Potentieelscan (EPS)

De Energie Potentieelscan (EPS) maakt op basis van openbaar beschikbare informatie en kentallen een inschatting van het energiegebruik en de besparingsmogelijkheden bij de afzonderlijke gebouwen op een bedrijventerrein. Deze inschatting wijkt natuurlijk af van de realiteit. Wanneer er echter betere informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld omdat er een energiescan is uitgevoerd bij een bedrijf, is het niet eenvoudig mogelijk de gegevens uit de Energie Potentieelscan te verbeteren. De dynamische energiescan moet dit wel mogelijk maken.

Dit project verkent de mogelijkheden om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld door een directe koppeling te maken met veelgebruikte energiescan methoden of de gegevens uit slimme meters. Ook zal een eerste proof-of-concept worden gemaakt om te kijken of dit in de praktijk ook werkt.

Verwacht voordeel van een dynamische scan is dat:

  • Het een actueel beeld geeft van het investeringsrendement van de maatregelen op basis van actuele energie prijzen en kosten van maatregelen (i.t.t. de huidige meer statische energiescans die een moment opnamen geven);
  • Het inzicht geeft in de effectiviteit van de maatregel wat betreft energiebesparing en energie-opwekking (monitoring van de resultaten);
  • Het inzicht geeft in collectieve gebiedskansen wat betreft uitwisseling van warmte, opwekking, ontsluiten van flexibiliteit en betere benutting van de energie infrastructuur (electra en gas);
  • Het een basis biedt voor het ontwikkelen van monitoring van de verduurzaming van het bedrijventerrein.

Status: in ontwikkeling, de Dynamische energiescan is een doorontwikkeling van de Energiepotentieelscan.

Betrokken partijen: Backhoom, Omgevingsdienst IJmond,  de Parkmanagers, TNO

Contactpersonen: Guus Mulder TNO Guus.Mulder@tno.nl of Mark Bolech Mark.Bolech@tno.nl