Elektrificatie van industriële processen

Voor de ontwikkeling van duurzame opwekkingscapaciteit in de vorm van zonne- en windenergie van is het van belang dat de industrie een transitie doormaakt van gasgestookte technieken naar elektrische technieken. Hiermee kan de transitie van aardgas naar duurzame elektriciteit in de industrie worden ingezet terwijl tegelijkertijd een bijdrage wordt geleverd aan het balanceren van het elektriciteitsnet.

Om beter gebruik te kunnen maken van duurzaam geproduceerde elektriciteit is het van belang industriële processen te elektrificeren. Warmtebehoefte in de industrie is verantwoordelijk voor een groot deel van het fossiele energiegebruik. Tot dusver wordt industriële warmte meestal opgewekt door middel van de verbranding van aardgas of olie, bijvoorbeeld om processtroom te maken. Nieuwe technologieën, regelgeving en veranderingen in de prijs van energie, samen met de groeiende beschikbaarheid van betaalbare duurzame elektriciteit kunnen elektrificeren tot een aantrekkelijke en strategische keuze maken.

De doelstelling van dit project is om de maximale flexibiliteit van utilities te ontsluiten en de marktwaarde daarvan te maximaliseren en daarvoor samen te werken met alle partners in de keten.

Voor verschillende type bedrijven worden elektrificatie-opties onderzocht en de mate van flexibiliteit in de processen wordt geanalyseerd. Daarbij wordt er een FlexValue-tool ontwikkeld om de waarde van flexibiliteit te analyseren op zowel huidige als de toekomstige energiemarkt scenario’s.

Het project zal resulteren in:

 1. Een inventarisatie van technologieën en industriële cases in verschillende industriële sectoren die geschikt zijn voor flexibele elektrificatie en Demand Side Response.
 2. De ontwikkeling van een rekentool voor flexibiliteit die economische besluitvorming ten aanzien van investeringen mogelijk maakt en de waarde van de flexibiliteit optimaliseert.
 3. Een aansprekend pilotproject in een industriële sector dat als voorbeeld kan dienen voor andere partijen in die sector
 4. Het testen en optimaliseren van deze flexibele hybride utility onder industrieel representatieve omstandigheden
 5. Een gevalideerde business-case analyse voor flexibiliteit/elektrificatie in de industrie
 6. Een analyse van toepassing barrières voor flexibiliteit in de industrie

Daarnaast doen wij op dit moment een project waarin specifiek wordt gekeken naar de mogelijkheid van elektrificatie van gasketels. Naast gasketels worden in de toekomst meer projecten voorzien waarin naar de elektrificatie van specifieke processen wordt gekeken.

Status: in ontwikkeling, op dit moment lopen er twee pilotprojecten

 •  Hybrid flexible utilities in Emmen
 •  Elektrificatie gasketels

Contactpersonen: Guus Mulder Guus.Mulder@tno.nl, Arie Kalkman Arie.Kalkman@tno.nl

Betrokken partijen:

 • Emmtec
 • E.J. Bos
 • Sime Darby Unimills b.v.
 • Huikeshoven b.v.
 • MVO
 • Eemflow Energy v.o.f.
 • Scholt Energy Services
 • Sympower
 • Alliander
 • TNO