Energie Potentieelscan

De Energie Potentielscan (EPS) is bedoeld om vooraf zo specifiek mogelijk een inschatting te maken welke energie maatregelen voor een pand relevant zijn, welke investering nodig is en welke opbrengsten het oplevert. Het gaat hierbij om de gebouwgebonden energiemaatregelen zonnepanelen (PV), led, warmtepompen, isolatie (muur, dak en glas) en warmteterugwinning op de ventilatie.

De Energie Potentieelscan biedt op basis van openbaar beschikbare informatie een inschatting van het potentieel aan te nemen energiemaatregelen op het bedrijventerrein. Dit bestaat uit een overzichtspagina per pand en gesommeerde informatie voor het gehele terrein. Naast de hoeveelheid bespaarde en duurzaam opgewekte energie, wordt informatie gegeven over CO2 besparing, geschatte investeringen en opbrengsten per jaar.

De EPS werkt op basis van publiek beschikbare gegevens van de BAG, Lisa, Ibis en CBS (Nederlandse overheidsinformatie). Op basis van gebouwkenmerken, sector en aantal medewerkers wordt een inschatting gemaakt van het energieverbruik en de relevante maatregelen. Dit gebeurt op basis van rekenregels opgesteld door TNO- en externe experts.

De EPS is getest op meer dan 20 bedrijventerreinen, waar de resultaten worden gebruikt door de ondernemersvereniging bij het verkrijgen van voldoende deelname aan de collectieve verduurzaming van de bedrijfslocaties.

Status: Afgerond

Betrokken partijen: Industriepark Kleefse Waard, Industriële Kring Berkelland, Gemeente Woerden, OostNL, WM3 Energie, TNO

Meer weten?

Neem contact op met Guus Mulder TNO: guus.mulder@tno.nl