Kansen voor verduurzaming tijdens en na de coronacrisis

Door het coronavirus is de meeste bedrijvigheid op bedrijventerreinen hard geraakt. Bedrijven zetten al hun middelen en aandacht in om zo goed mogelijk door deze crisis heen te komen. Ook de overheid richt zich nu vooral op de acute financiële problemen van ondernemers. Het gevaar is groot dat de energietransitie daardoor vertraagt in plaats van versnelt. De vraag is wat wij als BE+netwerk nu het beste voor de bedrijven op bedrijventerreinen kunnen doen.

Kansen
Het is niet duidelijk hoe lang de crisis nog aan zal houden en hoe diep die de economie zal raken. De verleiding is dan ook om onze verduurzamingsinitiatieven op te schorten – de meeste bedrijven hebben immers wel wat anders aan hun hoofd? Maar mogelijk liggen er ook kansen.

Lange termijn
Voor de langere termijn zijn we bezig met het voorbereiden van de Programmatische Aanpak Duurzame Bedrijventerreinen, samen met de ministeries van BZK en EZK. Uiteindelijk zal dit leiden tot een nationale en regionale aanpak, die op grote schaal zal worden uitgerold wanneer de situatie weer voldoende genormaliseerd is. Maar ook voor de korte termijn zijn er mogelijkheden, want bijzondere tijden vragen om creatieve oplossingen!

Delen
We willen jullie oproepen om mee te denken en met ons te delen wat er momenteel in jullie domein gebeurt. Wij zullen daarvan dan een totaaloverzicht maken, waarmee we elkaar vervolgens weer kunnen inspireren en aanmoedigen, om er in ieder geval  ‘het beste van te maken’ en de mogelijkheden te benutten die er nu zijn. Als BE+ kunnen we daarmee bepalen met welke rol wij in deze crisistijd de bedrijven en overheden die willen verduurzamen het beste kunnen ondersteunen.

Enkele voorbeelden zijn:

  • In het algemeen is het aan te bevelen om de verduurzamingsprocessen die reeds zijn ingezet op bedrijventerreinen wel gaande te houden, om te voorkomen dat er straks helemaal opnieuw moeten worden begonnen, want het is zeker dat deze energietransitie na de crisis vroeg of laat door zal gaan. De besparing die ermee bereikt kan worden voor de individuele bedrijven blijft ook een belangrijke factor, zowel tijdens als na de crisis. Sorteer dus met de voorbereidingen vóór op betere tijden; probeer energiemaatregelen (SDE-subsidie) waarvan investeringen door bedrijven worden uitgesteld gezamenlijk toch op te pakken met hulp van banken en overheid; benut de extra tijd die er nu is.
  • Zet plannen voor oprichten van energieorganisaties en handelsplatforms op bedrijventerreinen juist nu door, zodat die voor bedrijven beschikbaar zijn na de crisis.
  • Start nieuwe (BE+) projecten op met verenigingen en parkmanagers en hulp van gemeenten en provincies. In dergelijke projecten hoef je pas na de crisis de eerste contacten te leggen met bedrijven: Voorbeeld Kagerweg
  • Veel bedrijventerreinen zijn nog niet in beeld voor BE+ of vergelijkbare verduurzamingsinitiatieven. We kunnen nu de contacten opbouwen om met meer terreinen na de crisis verder te gaan.

Ideeën
Heb je zelf Ideeën, stuur ze dan a.u.b. naar Guus Mulder: Guus.Mulder@tno.nl. Wij inventariseren alle suggesties en maken een totaaloverzicht, zodat we onderling onze kennis en ervaringen optimaal kunnen uitwisselen en inzetten.