Weer zeven bedrijventerreinen op weg naar energiepositief

Binnen de provincie Gelderland is in samenwerking met gemeenten, bedrijvenverenigingen en omgevingsdiensten een project gestart voor het energie positief maken van bedrijventerreinen in Nijmegen, Overbetuwe, Zaltbommel en Lingewaard.
Lees meer

100 proeftuinen voor programma Aardgasvrije Wijken

In het programma Aardgasvrije Wijken worden de komende jaren 100 proeftuinen uitgevoerd, waarin wijken aardgasvrij worden gemaakt. Vorig jaar zijn de eerste 27 wijken geselecteerd waar een totaal van 120 miljoen euro is toegekend. Dit jaar zal in september opnieuw een aantal proeftuinen worden uitgevraagd. Deze regeling is nog niet gepubliceerd, dit zal na de bespreking van de aanpak in de tweede kamer gebeuren. Voorzien wordt dat dit voor de zomer gebeurt en dat aanvragen in september kunnen worden ingediend.
Lees meer

Aftrap GreenBiz Energy IJmond

Meer dan 70 ondernemers, bestuurders en geïnteresseerden waren aanwezig bij de feestelijke aftrap van GreenBiz Energy. GreenBiz Energy is een energiemarkt (LEM) waar energievraag en -aanbod van lokale ondernemers bij elkaar worden gebracht. De marges die bij het terugleveren aan het net normaal gesproken terugvloeien naar de netbeheerders, blijven nu in de LEM en worden gebruikt voor het verlagen van de energiekosten en verdere verduurzaming van de regio. Lees meer

Training voor ondernemersverenigingen: een energiepositief bedrijventerrein

Jaarlijks wordt op bedrijventerreinen 170 PJ energie verbruikt, 6% van het totale Nederlandse energieverbruik. Hiervan kan zeker 30 tot 40 % worden bespaard. Ook zijn er op bedrijventerreinen veel mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie door bijvoorbeeld windmolens, zonnepanelen of biomassa. Aan het potentieel ligt het dus niet, maar toch komt het nemen van energiemaatregelen door MKB-ondernemers op bedrijventerreinen moeizaam van de grond. Parkmanagers en gebiedsregisseurs kunnen een belangrijke rol spelen om MKB-ondernemers te stimuleren tot verduurzaming. Daarom heeft TNO samen met CLOK, WM3, OostNL en de Green Business Club de training “Een energiepositief bedrijventerrein” ontwikkeld. Lees meer

Workshop: Bedrijventerrein Schiebroek aardgasvrij

Het bestuur van de Stichting BIZ Schiebroek / Vereniging Bedrijven Schiebroek, parkmanager Edwin Markus en duurzaamheidsadviseur Jaap Kortman organiseerden in februari de workshop ‘Bedrijventerrein Schiebroek Aardgasvrij’. Het doel dat was toekomstscenario’s te verkennen voor duurzame warmtelevering op Bedrijventerrein Schiebroek, vanuit collectieve én individuele oplossingen.

In twee groepen werd gediscussieerd over mogelijk oplossingen, hetgeen mooie resultaten opleverde: Lees meer

Bedrijventerrein Eekterveld gaat voor Energieneutraal

Onlangs werd op het bedrijventerrein Eekterveld het Collectief Energieplan gepresenteerd aan ondernemers. De bijeenkomst was een eerste verkenning van wat er mogelijk is. Het project vloeit voort uit de ondertekening van het convenant Verduurzamen bedrijventerrein.

“Dit project versterkt de positie van Eekterveld en kan een prachtig voorbeeld zijn voor andere bedrijventerreinen in de regio. Deelname aan het project levert vele voordelen, zowel financieel, verbetering van het maatschappelijk ondernemerschap, CO2 reductie en een verbeterd aanzien en concurrentiepositie van Eekterveld!” Aldus wethouder Erik Visser.

Lees Meer

Jonge architecten gezocht voor ontwerp-pilot op bedrijventerrein Hoorn80

Kunnen we de energetische verduurzamingsslag ook gebruiken om kwaliteit toe te voegen aan een terrein? Kan verduurzaming ook helpen een economisch aantrekkelijkere omgeving voor bedrijven te creëren met een goede verblijfskwaliteit voor de werknemers en bezoekers van het terrein?

Deze vragen worden onder andere onderzocht in een vijf daagse workshop die BNA Onderzoek organiseert voor jonge architectenbureaus met interesse in verduurzaming. BNA roept jonge architectenbureaus op mee te werken aan een ontwerp-pilot op bedrijventerrein Hoorn80 (gemeente Hoorn); om in deze workshopweek mee te denken over de bouwkundige en stedenbouwkundige inbedding van verschillende energiemaatregelen. Met als ambitie een terrein dat alleen duurzame energie gebruikt. Lees meer

Provincie Overijssel en TNO ontwikkelen Energie Potentieelscan met asbestmodule

Samen met de provincie Overijssel ontwikkelt TNO een asbestmodule voor de Energie Potentieelscan (EPS). Uiterlijk in 2024 moeten bedrijven alle asbest daken hebben verwijderd. Als het toch moet worden vervangen, waarom niet meteen een duurzaam dak? Met de EPS in combinatie met de nieuwe module, krijgen ondernemers een goed beeld van wat dat inhoudt en wat het oplevert. Lees meer

Bedrijven op Schiebroek verhuren daken

Vereniging Bedrijven Schiebroek (VBS) en de Rotterdamse Energie Coöperatie (REC) zijn een uniek samenwerkingsproject gestart. Bedrijven op Schiebroek verhuren geschikte daken voor minimaal vijftien jaar aan de REC. De REC realiseert en beheert de zonnestroom-installaties op de daken van de bedrijven. Lees meer

TNO organiseert werksessie businesscase voor energiemaatregelen

Staat u op het punt een organisatie op te richten die energiemaatregelen op uw bedrijventerrein gaat realiseren en financieren? TNO ontwikkelt een manier om de businesscase snel uit te rekenen en maken een overzicht van de kennis en ervaringen die hierbij  kunnen helpen. In februari organiseren zij een werksessie om bij drie bedrijventerreinen te kijken of de aanpak werkt.

Hiervoor is TNO op zoek naar drie bedrijventerreinen die vergevorderd zijn in het realiseren van een collectieve aanpak en op het punt staan hiervoor een ESCo op te richten. Er is ruimte voor drie bedrijventerreinen, die worden geselecteerd uit de geïnteresseerden op basis van de volgende criteria: Lees meer