Omgevingsdienst inventariseert asbestdaken: kansen voor verduurzaming met EPS met asbestmodule

Vanaf 2025 geldt een verbod op asbestdaken. Voor die tijd moeten inwoners en ondernemers geïnformeerd worden over de nieuwe regelgeving en moeten zij hun asbestdaken saneren. Een forse opgave die aandacht vraagt, want de sloop van asbest moet zorgvuldig gebeuren. De inventarisatie die Omgevingsdienst IJmond uitvoerde voor haar 15 gemeenten zorgt voor een vliegende start. 

Afgelopen maanden inventariseerden Omgevingsdienst IJmond alle asbestverdachte daken in haar werkgebied. Aan de basis van deze inventarisatie lag de al beschikbare (historische) informatie, maar ook informatie van de inspecteurs die dagelijks buiten zijn. Uiteindelijk gaat het hier om 6.500 daken, van Uitgeest tot Heemstede, van Velsen tot Edam-Volendam, die gelabeld zijn als asbestverdacht.

Informeren eigenaren
Voor deze gemeenten is het nu inzichtelijk hoe groot de opgave is. De volgende stap is het informeren van de eigenaren. “Hoe langer je wacht met het informeren en betrekken van inwoners bij het verbod, hoe lastiger het wordt voor ze om een dak te vervangen. De kosten voor dak vervanging lopen op in de duizenden euro’s. Je wilt voorkomen dat eigenaren ineens met hoge kosten worden geconfronteerd en misschien wel kiezen voor illegale asbestsanering. Door als gemeenten op tijd te beginnen met deze opgave willen we eraan bijdragen dat eigenaren gebruik maken van gecertificeerde bedrijven, de sloop niet zelfstandig gaan oppakken en dat asbest correct wordt afgevoerd.” aldus Herbert Dekkers, strategisch beleidsadviseur bij Omgevingsdienst IJmond.

Nood een deugd: duurzaam saneren
Eigenaren van bedrijfspanden moeten de aanpassingen zelf betalen. BE+ daagt deze bedrijven uit om van een nood een deugd te maken en de daken te verduurzamen. Zij ontwikkelde hiertoe in samenwerking met provincie Overijssel een Energie Potentieel Scan met asbestmodule.
BE+/TNO ontwikkelde al eerder de Energie Potentieel Scan, waarmee een inschatting wordt gemaakt van welke energiemaatregelen voor een pand relevant zijn, welke investering nodig is en wat het oplevert. Het gaat hierbij met name om de gebouwgebonden energiemaatregelen zonnepanelen (PV), led, warmtepompen, isolatie (muur, dak en glas) en warmteterugwinning op de ventilatie. De EPS met asbestmodule doet in principe hetzelfde, maar onderzoekt hierbij of er sprake is van een asbest dak en neemt het verwijderen hiervan en het plaatsen van een nieuw dak mee in de berekeningen.

Interesse?
De EPS met asbestmodule is op dit moment nog in de pilotfase. De provincie Overijssel en BE+ benaderen ondernemersverenigingen, eigenaren en adviseurs om de scan aan te bieden en te adviseren bij asbest aanpak en verduurzaming. Heeft u interesse in een EPS scan met asbestmodule, kunt u ook zelf contact opnemen met Guus Mulder van TNO: Guus.mulder@tno.nl