Samenwerking BE+ en Rabobank Gooi en Vechtstreek

Bedrijventerreinen Energiepositief en CO₂ neutraal BE+ en Rabobank Gooi en Vechtstreek tekenden donderdag 12 juli de samenwerkingsovereenkomst voor het verduurzamen van bedrijventerreinen in de regio Gooi en Vechtstreek.

Energiepositief en CO₂ neutraal
Hoe kunnen we energie besparen? Door LED en betere isolatie. “Alleen groene energie opwekken is niet genoeg. We willen ook het energiegebruik terugdringen. De benodigde energie kunnen we duurzaam opwekken via zonnepanelen, windenergie en/of aardwarmte. Het doel is om uiteindelijk energie positief en CO₂ neutraal te worden”, aldus Theo Föllings, voorzitter van BE+. Ook worden duurzame maatregelen getroffen voor transport. Er komen laadpalen voor elektrische auto’s en de omgeving wordt een heel stuk aantrekkelijker.

Bedrijventerrein als moderne, duurzame omgeving
Om deze ambitie een boost te geven slaan BE+ en Rabobank Gooi en Vechtstreek de handen ineen. “We willen klanten verder helpen op het gebied van zelfredzaamheid en ondernemerschap. Met de missie ‘Growing a better world together’ wil de Rabobank een substantiële bijdrage aan duurzame verbetering van onze lokale samenleving en de maatschappij leveren. Om deze doelen te bereiken, richten we ons op het versterken van de klant en zijn (leef)omgeving. Als coöperatieve bank geloven we in de kracht van coalities”, aldus Harold van de Wakker, directeur Bedrijven van Rabobank Gooi en Vechtstreek.

Met deze aanpak worden bedrijventerreinen een moderne, duurzame omgeving. De kwaliteit van de bedrijventerreinen verbetert en daarmee het vestigingsklimaat in Gooi- & Vechtstreek.