Verrassende resultaten in workshop Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen

In een workshopweek van vijf dagen tussen 8 en 12 april werkten vier jonge multidisciplinaire ontwerpteams op locatie op het bedrijventerrein Hoorn80 aan visies voor energiepositieve en toekomstbestendige bedrijventerreinen. De ontwerpteams werden uitgedaagd om mee te denken over de bouwkundige en stedenbouwkundige inbedding van verschillende energiemaatregelen op bedrijventerreinen. De toekomstbeelden die uit deze studie voortkomen, zijn bedoeld als inspiratie voor Hoorn80, maar ook voor alle andere bedrijventerreinen, die aan een duurzame toekomst werken, zoals binnen BE+.

Moon Brader architect/eigenaar bij Buro Moon, was een van de deelnemers. Ze deed mee omdat het ontwerpen met een duurzame insteek iets is waar alle architecten nu en in de toekomst rekening mee moeten houden, en wilde graag meer weten over dit onderwerp in relatie tot deze bijzondere locatie.

“’s Ochtends waren er diverse lezingen over uiteenlopende (technische) zaken en ‘s middags gingen we met ons eigen team aan de slag. De vier team werkte in een eigen afgesloten ruimte, zodat je totaal verschillende ideeën kreeg.

Mijn team kwam al snel tot de conclusie dat er weinig fysieke ruimte is voor bedrijven om samen op te trekken. Men zit vooral op hun eigen stukje van het terrein. We hebben daarom een ontwerp gemaakt waarbij de gebouwen in het midden groter, hoger en efficiënter worden. Hierdoor blijft er veel meer ruimte over aan de randen van het terrein, die gebruikt kunnen worden voor gezamenlijk gebruik, groen, recreatie of bijvoorbeeld energieopwekking.

Een belangrijk leerpunt was vooral de complexiteit van de opgaaf. Een collectieve aanpak lijkt in alle opzichten een goede eerste stap, maar daarvoor is een mentaliteitsverandering nodig. Zo hadden bijvoorbeeld twee bedrijven apart van elkaar een warmtepomp aangeschaft, terwijl ze er ook samen één hadden kunnen nemen. Een ontwerp dat meer uitnodigt tot samenwerking, kan een begin zijn van een energieneutraal bedrijventerrein in de toekomst.”

De resultaten van deze ontwerpverkenning zullen op vrijdag 10 mei worden gepresenteerd. U bent van harte uitgenodigd om hier bij te zijn! Aanmelden is verplicht en kan via  deze link.

Programma

15:00u    Inloop met koffie en thee

15:30u    Welkom

15:35u    Presentaties ontwerpteams

16:35u    Reflectie met stakeholders, Ben Tap wethouder (Economische Zaken gemeente Hoorn) en de zaal

17:00u    Borrel

Lees meer over de ontwerpstudie