Workshop: Bedrijventerrein Schiebroek aardgasvrij

Het bestuur van de Stichting BIZ Schiebroek / Vereniging Bedrijven Schiebroek, parkmanager Edwin Markus en duurzaamheidsadviseur Jaap Kortman organiseerden in februari de workshop ‘Bedrijventerrein Schiebroek Aardgasvrij’. Het doel dat was toekomstscenario’s te verkennen voor duurzame warmtelevering op Bedrijventerrein Schiebroek, vanuit collectieve én individuele oplossingen.

In twee groepen werd gediscussieerd over mogelijk oplossingen, hetgeen mooie resultaten opleverde:

Individuele opties voor bedrijven
Het realiseren van een duurzame, aardgasloze warmtevoorziening kan worden gerealiseerd door aanpassingen in en aan bedrijfspanden. Twee belangrijke alternatieven werden naar voren gebracht: all-electric concepten en duurzamer brandstoffen.

Het opwekken van duurzame energie bij een bedrijf zelf kan vooral met zonnepanelen; alle bedrijfsgebouwen op Schiebroek hebben de mogelijkheid om elektriciteit met zonnepanelen op te wekken als de dakconstructie geschikt is. Andere mogelijkheden voor duurzame opwekking zijn zonneboilers (warm water), verbranding van pellets en door warmte te halen uit lucht en water door zogenaamde warmtepompen.

De opgewekte duurzame elektriciteit kan weer worden gebruikt voor de productie van duurzame warmte en warm tapwater met behulp van warmtepompen en infrarood panelen. Warmtepompen zijn grofweg in twee soorten in te delen: water-water warmtepompen die aardwarmte met een verticale warmtewisselaar op 80 tot 200 meter uit de bodem halen en lucht-water warmtepompen die de warmte uit de buitenluchtlucht gebruiken. Een infrarood paneel wordt aan het plafond of muur bevestigd en verwarmt objecten op korte afstand door straling.

Collectieve opties voor het terrein
Warmtenetten kunnen collectief de bedrijven op een bedrijventerrein verwarmen. Dat is alleen rendabel als er in de buurt warmtebronnen beschikbaar zijn. Bronnen zijn bijvoorbeeld industrieprocessen, datacenters, biomassa of geothermie. Deze warmte wordt afgevangen en met een warmtenet verspreid voor verwarming van bedrijfsgebouwen. Daarbij wordt de Cv-ketel in het bedrijfsgebouw vervangen door een warmte-afleverset met onder meer een warmtewisselaar. Als het warmtenet een lage temperatuur aflevert, kan de temperatuur worden verhoogd met een gezamenlijke of meerdere individuele warmtepompen.

In de nabijheid van Schiebroek ligt het ING-datacenter dat restwarmte beschikbaar heeft. Deze restwarmte is van lage temperatuur en kan voor Schiebroek met een (collectieve) warmtepomp worden opgewaardeerd tot een hogere temperatuur.

In de toekomst zijn meerdere bronnen nodig. Andere mogelijke bronnen bij Schiebroek zijn:

  • Een tweede datacenter dat mogelijk wordt gebouwd in de nabijheid van het ING-datacenter;
  • Geothermie: in combinatie met andere delen van Rotterdam. Er zijn open en gesloten systemen;
  • Energie uit oppervlaktewater (aquathermie);
  • Biomassa alleen als het regionaal beschikbaar is. Mogelijk is zeewier een bron

Op basis van deze verkenning in de workshop worden de meest kansrijke scenario’s voor Schiebroek uitgewerkt.

Voor meer informatie: Stichting BIZ Schiebroek / Vereniging Bedrijven Schiebroek, parkmanagement@vbs-rotterdam.nl 06 – 53 738 703