Een grote  verduurzamingsslag valt te halen valt bij het bedrijfsleven. Slechts 5% van het MKB heeft al daadwerkelijk geïnvesteerd in duurzame energie. Wanneer we 250 bedrijventerreinen verduurzamen, kunnen we een grote inhaalslag maken. Volgens een berekening van TNO kunnen we daarmee een totale energiebesparing van 32 PJ in 2021 realiseren. Dat is in één klap 33% van het Energieakkoord.

Met BE+ willen we de aanpak lokaal faciliteren en ondersteunen door onderlinge contacten, inzet van specialisten en de ontwikkeling van generieke instrumenten.