Instrumenten

BE+ heeft als doel om 250 bedrijventerreinen energiepositief en CO2 neutraal te maken. Om dit doel te bereiken is het belangrijk om alle kennis die hiervoor nodig is te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. BE+ ontwikkelt deze kennis door samen met bedrijventerreinen en kennisinstellingen instrumenten te ontwikkelen. Dit wordt gedeeltelijk gefinancierd door MVI subsidie (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren) en TKI subsidie (Topconsortia voor Kennis en Innovatie).

Energiescan voor Bedrijven

Op basis van openbaar beschikbare gegevens kan met de energie potentieel scan een zo specifiek mogelijke inschatting gemaakt worden van welke energiemaatregelen voor ieder pand op een bedrijventerrein relevant zijn en wat de investeringskosten en opbrengsten zullen zijn. De dynamische energiescan maakt het mogelijk om wanneer nieuwe gegevens beschikbaar komen, deze eenvoudig mee te nemen in de scan om zo de resultaten van de energie potentieel scan te verbeteren.

Kennis en methoden

Om effectief te kunnen zijn, is het belangrijk dat parkmanagers en lokale energie-initiatieven over de juiste kennis en methoden beschikken. Daarom is een snelstartgids ontwikkeld waarin stap voor stap door het proces gelopen wordt om op een bedrijventerrein energie te besparen en duurzame energieproductie te realiseren. Ook is er een training  ontwikkeld waarin parkmanagers getraind worden om verschillende stappen in het proces zo efficiënt mogelijk te doorlopen en te leren om mogelijke weerstand van ondernemers weg te nemen..

Lokaal Energie Management Dienst

Een lokaal energie management (LEM) dienst maakt het mogelijk energie direct van deelnemer naar deelnemer te leveren. Zo kan energie onderling verhandeld worden en kan vervolgens gezamenlijk ingekocht worden op de energiemarkt. Dit zorgt voor een efficiënter lokaal energiesysteem waarbij lokaal opgewekte energie ook lokaal gebruikt wordt. De LEM dienst kan al gebruikt worden vanaf één kleingebruiker.

Collectieve financiering duurzame maatregelen

Voor ondernemers is het vaak lastig de financiële middelen te vinden die nodig zijn om in duurzame maatregelen te investeren. Dit wordt veelal als argument gebruikt om niet te verduurzamen. Door collectieve financiering van duurzame maatregelen als dienst aan te bieden, maakt BE+ het voor ondernemers mogelijk om duurzame maatregelen toe te passen.

Transitie van Aardgas naar duurzame warmtevoorziening

Een groot deel van de energiebehoefte van bedrijventerreinen en industriële processen is warmte en koude, welke momenteel vooral vanuit fossiele brandstoffen geproduceerd worden. In de praktijk wordt er nog maar beperkt invulling gegeven om dit op een duurzame manier in te richten, terwijl hier grote stappen gemaakt kunnen worden om dit op een kosten-efficiënte manier te doen.