In het kader van een Intereg project is voor het bedrijventerrein Kagerweg in Beverwijk een ontwerp gemaakt voor Lokaal Energie Management (LEM) Platform. Wanneer dit wordt gerealiseerd, ontstaat een platform waarmee voor een gebied professioneel energiemanagement mogelijk wordt.

Met een LEM kunnen we energie direct van deelnemer naar deelnemer leveren, zonder dat ingewikkelde systemen zoals de postcoderoos nodig zijn. Normaal wordt dit alleen aangeboden voor grote groepen gebruikers of voor heel grote gebruikers. Het LEM maakt het mogelijk deze dienst vanaf één kleingebruiker aan te bieden. Hierdoor wordt de drempel voor lokale initiatieven om dit te realiseren drastisch verlaagd. Vanaf één deelnemer kan worden gestart en het aantal deelnemers kan toegroeien naar gelang de aanmeldingen.

In eerste instantie biedt het LEM een platform waarlangs collectieve energie-inkoop kan worden georganiseerd. Dit is geen onderscheidende dienst, er zijn immers veel verschillende aanbieders die collectieve energie-inkoop kunnen faciliteren. Met het bieden van collectieve energie-inkoop is het LEM platform echter wel direct renderend. Wanneer voldoende ondernemers via het LEM platform collectief energie inkopen, kan de functionaliteit van het platform worden gebruikt om duurzame energiemaatregelen aantrekkelijker te maken.

In het project is het de bedoeling om in drie pilots een LEM platform te realiseren. Door in de pilots te werken met verschillende combinaties van aanbieders, kunnen verschillende aanbieders ervaring opdoen met het werken in een LEM platform, waardoor voor energie initiatieven meerdere keuze opties ontstaan. In deel twee van het project wordt een aanvullende dienst op het LEM platform ontwikkeld. Bij deze aanvullende diensten kan worden gedacht aan optimalisatie van PV/ e-mobiliteit, realiseren energie opslag, etc. Door in de verschillende pilots een andere dienst te ontwikkelen wordt het palet van mogelijkheden van een LEM platform ontwikkelt en in de praktijk getest.

Status: in ontwikkeling, op dit moment lopen er drie pilotprojecten

– Loadmanagement Delft Techpark
– Lokaal Energie Management (LEM) platform Kagerweg IJmond

Daarnaast is er een subsidieaanvraag ingediend om een LEM platform op drie pilot bedrijventerreinen te implementeren en testen.

Betrokken partijen: ECWF, EPA, EnergyZero, Baas BV, Green Choice, Markus Makelaardij, Kortman DGO, Enervalis, GreenBIZ IJmond, Delft Techpark

Meer weten?
Neem contact op met Guus Mulder TNO: guus.mulder@tno.nl of Bob Ran bob.ran@tno.nl