Verduurzamen van productieprocessen door retrofitten gasboilers

Na energiebesparing in bedrijfsgebouwen en het introduceren van duurzame energie is de volgende stap het verduurzamen van productieprocessen. Het elektrificeren van processen is belangrijk voor het terugdringen van het gasgebruik op bedrijventerreinen en het beter benutten van duurzame elektriciteitsproductie. Bovendien biedt het kansen voor flexibilisering van het energiegebruik. Dit is een kans voor lokale energiecorporaties die een ‘smart grid’ willen aanleggen en kan mogelijk capaciteitsproblemen oplossen voor netbeheerders. Lees meer

Laatste kans voor aanvraag SDE+-subsidie!

In maart hielp BE+ deelnemer GreenBiz IJmond 28 bedrijven met in totaal bijna 100.000 m2 dakoppervlak, met de aanvraag voor een SDE+-subsidie. Inmiddels zijn alle aanvragen toegekend. Met de SDE+-subsidie wil de overheid de productie van duurzame energie rendabel maken. Aanstaande oktober is de laatste kans voor ondernemers om deze subsidie aan te vragen. Heeft uw bedrijventerrein nog geen zonnepanelen? Grijp deze kans!
Lees meer

SDE+ najaar 2019 – transportindicatie netbeheerder nodig

In verschillende delen van Nederland staat het elektriciteitsnet onder druk. Dit heeft consequenties voor SDE+ aanvragers. Om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen, wordt de regelgeving SDE+ najaar 2019 gewijzigd.

Wilt u een aanvraag SDE+ najaar 2019 indienen? Dan moet u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen, waaruit blijkt dat transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u aanvraagt. Lees meer

Gelderland verzilvert daken met zon

Met het project ‘Verzilver uw dak’ wil de provincie Gelderland Gelderse ondernemers stimuleren om 600.000 m2 aan nieuwe zonnepanelen op bedrijfsdaken aan te leggen. Een groot deel van de geschikte daken blijft nog steeds onbenut. De provincie wil ondernemers stimuleren een zogenoemde SDE+ subsidie aan te vragen voor kansrijke zonneprojecten én ondernemers die al een dergelijke subsidie hebben aangevraagd, helpen bij het verder ontwikkelen van hun initiatief. Lees meer

BE+ Alkmaar start eigen energiebedrijf

Werkgroep Boekelermeer Energiepositief maakte begin juli bekend dat BE+ Alkmaar een feit is! Al langere tijd had de werkgroep de ambitie om te starten met een eigen energiebedrijf. Doel: het structureel verlagen van de kosten voor energieverbruik door zoveel mogelijk daarvan zelf te organiseren en te beheren. Het Energie Platform Noord-Holland (EPNH) is de uitvoerende partij namens BE+ Alkmaar en daarmee zijn kwaliteit, continuïteit en kosteneffectiviteit gewaarborgd. Lees meer

Eekterveld zet belangrijke stap naar energiepositief

In BE+ initiatief Eekterveld in Vaassen, Gemeente Epe, zijn onlangs ruim 40 energiescans uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de grootste winst te behalen valt door het installeren van WKO en het plaatsen van zonnepanelen op het bedrijventerrein. Hiermee alleen kan het terrein volledig energiepositief worden, met een terugverdientijd van minder dan tien jaar. Lees meer

30 ondernemers in Heemskerk zeggen JA tegen scan

Ondernemers op bedrijventerrein De Houtwegen, De Waterwegen en De Trompet in Heemskerk gaan aan de slag met energie. Op het aanbod van gemeente Heemskerk, GreenBiz IJmond en Omgevingsdienst IJmond om kosteloos een energiescan te laten doen, hebben inmiddels 30 ondernemers volmondig ‘ja’ gezegd.

Gemeente Heemskerk en GreenBiz IJmond hebben, ondersteund door Omgevingsdienst IJmond, ondernemers op de deelnemende bedrijventerreinen energiescans aangeboden. Zo krijgen ondernemers inzicht in hun energieverbruik, een belangrijke eerste stap in de richting van kosten- en energiebesparing. Lees meer

Krachtige ontwerpverkenning voor energie positieve bedrijventerreinen

In de brochure Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen – de energietransitie als opstap naar ruimtelijke kwaliteit zijn de resultaten van de korte maar krachtige ontwerpverkenning op bedrijventerrein Hoorn80 gebundeld.

Vier jonge multidisciplinaire ontwerpteams hebben zich op uitnodiging van BNA Onderzoek, gemeente Hoorn, parkmanagement Hoorn en Kortman Duurzame gebiedsontwikkeling in een workshopweek op locatie gebogen over de vraag hoe de energietransitie op een bedrijventerrein kan worden gekoppeld aan een beter verblijfsklimaat.

Lees meer

Omgevingsdienst inventariseert asbestdaken: kansen voor verduurzaming met EPS met asbestmodule

Vanaf 2025 geldt een verbod op asbestdaken. Voor die tijd moeten inwoners en ondernemers geïnformeerd worden over de nieuwe regelgeving en moeten zij hun asbestdaken saneren. Een forse opgave die aandacht vraagt, want de sloop van asbest moet zorgvuldig gebeuren. De inventarisatie die Omgevingsdienst IJmond uitvoerde voor haar 15 gemeenten zorgt voor een vliegende start.  Lees meer

Inspirerende BE+ bijeenkomst 3 april

Woensdag 3 april waren veel aangesloten bedrijventerreinen aanwezig op de BE+ dag. Deze is bedoeld om met elkaar ervaringen uit te wisselen en te kijken welke onderwerpen we gezamenlijk willen oppakken, om oplossingen te bedenken en knelpunten te agenderen. Lees meer