Bedrijfshallen: nieuwe kansen voor verduurzaming

In Nederland staan meer dan 80.000 bedrijfshallen. 3,5 procent van de binnenlandse CO2-emissie ontstaat hier. Als het om verduurzaming gaat, krijgen bedrijfshallen echter maar weinig aandacht. Welke maatregelen zijn realistisch en haalbaar? Lees het in de whitepaper ‘Bedrijfshallen: nieuwe kansen voor verduurzaming’ van TKI Urban Energy.

Waardoor ontstaan nieuwe kansen?
De omstandigheden veranderen snel. Veel maatregelen voor energiebesparing in bedrijfshallen die vier of vijf jaar geleden niet haalbaar waren, zijn dat nu wel. Er zijn nieuwe koppelkansen voor verduurzaming en de indruk bestaat dat die momenteel blijven liggen.

 • De economie verandert.
  Sinds de coronacrisis hebben veel sectoren het lastig, maar het aandeel distributie en logistiek neemt toe. Bedrijfshallen worden daarvoor aangepast. Dat biedt kansen om tegelijk de energieprestatie te verbeteren.
 • Wet- en regelgeving wordt aangescherpt.
  Maatregelen met een korte terugverdientijd zijn verplicht.
 • Het gebruik van aardgas wordt uitgefaseerd.
  Er zijn alternatieven nodig zoals omgevingswarmte en zonne-energie.
 • Soms biedt revitalisering van een bedrijventerrein kansen om een bedrijfshal aan te pakken.
 • Duurzame technologie wordt goedkoper, terwijl aan de andere kant de waarde stijgt die klanten en het grote publiek aan duurzaamheid hechten.
 • Een gezonde werkomgeving met groen, daglicht en goede ventilatie is steeds belangrijker om aantrekkelijk te zijn voor werknemers.


Drie denkstappen
Een integrale visie op het energieconcept van een bedrijfshal is nodig en we gaan uit van drie denkstappen.

1) Beperken van de energiebehoefte.
Dat kan door betere isolatie van gevels, dak en industriedeuren. Sommige delen van een bedrijfshal kunnen worden gecompartimenteerd waarna lokale klimatisering mogelijk is. Dat zorgt tegelijk voor een beter verblijfsklimaat op de plekken waar mensen werken.

2) Opwekken van hernieuwbare energie.
Bijvoorbeeld door het dak te gebruiken voor zonnepanelen. Ook omgevingswarmte en restwarmte bieden kansen. Soms is dat mogelijk op het niveau van een bedrijventerrein.

3) Efficiënt energiegebruik.
Grote stappen zijn mogelijk met betere installaties voor verwarming, koeling en ventilatie. Ook tl-lampen vervangen door ledverlichting levert veel op.

Aan de slag
Een integrale visie en het benutten van koppelkansen vraagt om samenwerking. Eigenaren en eindgebruikers zijn uiteraard initiatiefnemer. Slimme investeringen zijn mogelijk vanuit een integrale visie en een benadering op basis van total cost of ownership.  Adviseurs, installateurs en aannemers kunnen hun opdrachtgevers vanuit zo’n integrale benadering optimaal van dienst zijn en een breed pakket van diensten aanbieden. Voor productontwikkelaars zijn er nieuwe kansen om innovatieve producten op de markt te brengen. Met de uitfasering van aardgas wordt van netwerkbedrijven verwacht dat zij ruimte bieden aan alternatieven zoals warmtelevering en aansluiting van zonnepanelen. Verder is er een rol voor parkmanagers om te zoeken naar de meerwaarde van coöperatieve energievoorzieningen.

Whitepaper
Door een integrale energievisie en een brede focus op duurzaamheid kunnen nieuwe kansen worden verzilverd. De opties worden uitgewerkt in de whitepaper ‘Bedrijfshallen: nieuwe kansen voor verduurzaming’. Deze whitepaper is samengesteld door Nieman Raadgevende Ingenieurs in opdracht van RVO.nl voor de Topsector Energie op verzoek van TKI Urban Energy. Bijdragen zijn geleverd door een klankbordgroep met professionals uit de sector.