Studenten van Hogeschool Windesheim aan de slag voor de energietransitie op bedrijventerreinen

Afgelopen september zijn vier studenten van de opleiding Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde van Hogeschool Windesheim een samenwerking aangegaan met Pastoor Consult en Engie, onder begeleiding van het lectoraat Energietransitie Windesheim.

Energie Uitwisselen
Tijdens deze samenwerking wordt onderzocht welke mogelijkheden er op bedrijventerrein Oostervaart zijn op het gebied van energietransitie. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheid van een rechtstreekse stoomleiding vanaf de Maxima-centrale voor aanvoer van (warmte) energie. Verder wordt er gekeken of bedrijven onderling energie kunnen uitwisselen en welke bedrijven daartoe bereid zijn.

Energieterugwinning
Verder onderzoeken de studenten of energieterugwinning plaats kan vinden. Energieterugwinning vindt plaats waar normaal gesproken restwarmte wordt weggegooid. Door het terugwinnen van de restwarmte en dit elders te gebruiken in het proces, kan veel energie bespaard worden.
Een voorbeeld hiervan is het bedrijf Gebr. Van der Lee. Hier wordt veel restwarmte via rookgassen uit de schoorsteen de lucht in geblazen vanuit de asfaltcentrale. Momenteel wordt gekeken of de restwarmte van de rookgassen kan worden teruggewonnen en hergebruikt.

Energietransitie
Als bij een bedrijf het hergebruiken van restwarmte niet mogelijk is, kan deze warmte worden gebruikt voor energietransitie. Denk hierbij aan het verwarmen van kantoorgebouwen of het aanleveren van warm water. Op deze manier kan de restwarmte van een bedrijf A een besparing opleveren voor bedrijf B.

Bij interesse of vragen kunt u contact opnemen met Geert Jan Pastoor van Pastoor Consult BV: gjpastoor@pastoorconsult.nl of
06-15066490