Artikelen door Maartje Oome

BE+ bijeenkomst van 18 november

Ook in het coronatijdperk gaat het werk aan de verduurzaming van bedrijventerreinen door. Op 18 november 2020 vond er weer een (online) BE+ ledenbijeenkomst plaats om elkaar op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.  Na een kort rondje langs de velden gaf Guus Mulder een update over BE+. Zo zijn er twee nieuwe […]

Nieuwe subsidieregelingen in Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland

De provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland hebben sinds kort nieuwe subsidieregelingen voor bedrijventerreinen. De belangrijkste informatie voor elk van deze provincies is: Gelderland De Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben recent de subsidieregelingen toekomstbestendige bedrijventerreinen vastgesteld. De subsidieregelingen maken onderdeel uit van de Aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen. Hiermee ondersteunt de provincie bedrijventerreinen en gemeenten bij […]

Studenten van Hogeschool Windesheim aan de slag voor de energietransitie op bedrijventerreinen

Afgelopen september zijn vier studenten van de opleiding Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde van Hogeschool Windesheim een samenwerking aangegaan met Pastoor Consult en Engie, onder begeleiding van het lectoraat Energietransitie Windesheim. Energie Uitwisselen Tijdens deze samenwerking wordt onderzocht welke mogelijkheden er op bedrijventerrein Oostervaart zijn op het gebied van energietransitie. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de […]

Bedrijfshallen: nieuwe kansen voor verduurzaming

In Nederland staan meer dan 80.000 bedrijfshallen. 3,5 procent van de binnenlandse CO2-emissie ontstaat hier. Als het om verduurzaming gaat, krijgen bedrijfshallen echter maar weinig aandacht. Welke maatregelen zijn realistisch en haalbaar? Lees het in de whitepaper ‘Bedrijfshallen: nieuwe kansen voor verduurzaming’ van TKI Urban Energy. Waardoor ontstaan nieuwe kansen? De omstandigheden veranderen snel. Veel […]

Kansen voor verduurzaming tijdens en na de coronacrisis

Door het coronavirus is de meeste bedrijvigheid op bedrijventerreinen hard geraakt. Bedrijven zetten al hun middelen en aandacht in om zo goed mogelijk door deze crisis heen te komen. Ook de overheid richt zich nu vooral op de acute financiële problemen van ondernemers. Het gevaar is groot dat de energietransitie daardoor vertraagt in plaats van […]

Toekomstig energiesysteem voor bedrijventerreinen: pilots gezocht!

Steeds meer bedrijventerreinen komen voor vraagstukken te staan die invloed hebben op de energie- infrastructuur van het bedrijventerrein. Bijvoorbeeld: Hoe ontwikkel ik een strategie voor vergaande verduurzaming van de energievoorziening voor mijn bedrijventerrein? Welke kansen liggen er voor duurzame opwek en elektrificatie? Hoe ga ik hierbij om met beperkingen in capaciteit van het elektriciteitsnet? Hoe […]

Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen naar uitvoeringsfase

Sinds het Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen op 30 januari is ondertekend, is er veel gebeurd. De wereld ziet er behoorlijk anders uit vanwege de Corona-uitbraak. Tegelijkertijd houden de convenantpartners koers om er voor te zorgen dat zodra ondernemers daar weer klaar voor zijn, zij weer optimaal ondersteund kunnen worden bij de verduurzaming van hun terrein. Nieuwe […]

Bedrijventerrein Hilversum Zuid West: samen energie besparen

Het bestuur van ondernemersvereniging Hilversum Zuid West heeft de ambitie de bij hen aangesloten ondernemingen te verduurzamen en streeft op termijn naar een klimaatneutraal bedrijventerrein. Deelname aan Bedrijventerreinen Energie Positief (BE+) was in dit proces dus een logische stap. Projectcoördinator Joost Bennekers vertelt waar zij staan en hoe de focus door de coronacrisis iets is […]

1,8 Miljoen subsidie voor project Duurzame Bedrijventerreinen Ondernemend Venlo

Ondernemend Venlo heeft samen met haar projectpartners de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), de gemeente Venlo en Rabobank Venlo een subsidie van ruim 1,8 miljoen Euro toegekend gekregen voor de verduurzaming van de bedrijventerreinen. De subsidie wordt verstrekt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en door de Provincie Limburg. In september […]

Verduurzaming inclusief financiering voor ondernemers

Een veelgehoord argument van ondernemers om geen duurzame maatregelen te nemen is dat er geen geld voor handen is om te investeren. Door als lokaal energie-initiatief financiering van de maatregelen als dienst aan te bieden, kunnen deze ondernemers over de streep worden getrokken. Verschillende bedrijventerreinen zijn hier actief mee bezig. De Energie Combinatie West Friesland […]