Artikelen door Maartje Oome

Workshop: bedrijventerrein Schiebroek Aardgasvrij

Het bestuur van de Stichting BIZ Schiebroek / Vereniging Bedrijven Schiebroek nodigt u uit voor een belangrijke bijeenkomst op: Dinsdag 18 februari 2020 Tussen 9.00 –12.00 uur Locatie: Bedrijventerrein Schiebroek Podiamed, Dotterbloemstraat 20 3053 JV Rotterdam Wij zullen die dag de resultaten van ons onderzoek naar zowel de individuele -als de collectieve oplossingen voor een […]

Zaakado eerste energiepositieve bedrijf op bedrijventerrein Schiebroek

Bedrijventerrein Schiebroek aan de noordrand van Hillegersberg-Schiebroek heeft de ambitie om geheel energiepositief te worden. Het bedrijf in promotiegeschenken ZaaKado heeft dat doel als eerste van de bedrijven bereikt. Daarom ontving het bedrijf een duurzaamheids-oorkonde van Willy de Zoete, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Het bedrijfspand van ZaaKado is optimaal geïsoleerd, heeft het dak vol […]

Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen ondertekend door 29 partijen

Bijna 30 partijen, waaronder Provincie Zuid Holland en TNO ondertekenden op 30 januari het  Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen. Zij deden dit voorafgaand aan het EZK-evenement: Partners in Energie-uitdagingen in Barneveld. Het Convenant werd in ontvangst genomen door vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die het initiatief van harte ondersteunen. “In verduurzaming van bedrijventerreinen ligt een […]

BT Event: Verduurzamen in de praktijk en Warmtenetwerk in Zaltbommel

Elk jaar organiseren vakblad BT, SKBN en een van de aangesloten regio’s het BT event, een groot netwerkevenement voor partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling, en  herstructurering van bedrijventerreinen in Nederland. Dit jaar was de regio Arnhem Nijmegen aan de beurt, samen met Provincie Gelderland en Oost NL. Het BT event vond plaats op […]

Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen: welke ambities heb jij?

Het afgelopen jaar is gewerkt aan een convenant voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. Met inbreng van SKBN en verschillende andere partijen, zijn we tot een versie gekomen waarmee we “de markt op” willen. Belangrijke wijziging ten opzichte van eerdere versies is o.a. een lijst met knelpunten waar bedrijventerreinen en hun parkmanagers tegenaan lopen als ze […]

BE+ aanwezig met twee workshops op BT event in Arnhem

Het BT event op 31 oktober in Arnhem staat dit jaar staat dit volledig in het teken van de verduurzaming van bedrijventerreinen. Ondernemersverenigingen, ontwikkelingsmaatschappijen en regionale overheden zoeken elkaar op om kennis te delen en samen stappen te zetten. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stuurt een hoge afvaardiging om het belang van deze doelgroep voor […]

Verduurzamen van productieprocessen door retrofitten gasboilers

Na energiebesparing in bedrijfsgebouwen en het introduceren van duurzame energie is de volgende stap het verduurzamen van productieprocessen. Het elektrificeren van processen is belangrijk voor het terugdringen van het gasgebruik op bedrijventerreinen en het beter benutten van duurzame elektriciteitsproductie. Bovendien biedt het kansen voor flexibilisering van het energiegebruik. Dit is een kans voor lokale energiecorporaties […]

Laatste kans voor aanvraag SDE+-subsidie!

In maart hielp BE+ deelnemer GreenBiz IJmond 28 bedrijven met in totaal bijna 100.000 m2 dakoppervlak, met de aanvraag voor een SDE+-subsidie. Inmiddels zijn alle aanvragen toegekend. Met de SDE+-subsidie wil de overheid de productie van duurzame energie rendabel maken. Aanstaande oktober is de laatste kans voor ondernemers om deze subsidie aan te vragen. Heeft […]

SDE+ najaar 2019 – transportindicatie netbeheerder nodig

In verschillende delen van Nederland staat het elektriciteitsnet onder druk. Dit heeft consequenties voor SDE+ aanvragers. Om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen, wordt de regelgeving SDE+ najaar 2019 gewijzigd. Wilt u een aanvraag SDE+ najaar 2019 indienen? Dan moet u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen, waaruit blijkt dat transportcapaciteit beschikbaar is […]

Gelderland verzilvert daken met zon

Met het project ‘Verzilver uw dak’ wil de provincie Gelderland Gelderse ondernemers stimuleren om 600.000 m2 aan nieuwe zonnepanelen op bedrijfsdaken aan te leggen. Een groot deel van de geschikte daken blijft nog steeds onbenut. De provincie wil ondernemers stimuleren een zogenoemde SDE+ subsidie aan te vragen voor kansrijke zonneprojecten én ondernemers die al een […]