Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen: welke ambities heb jij?

Het afgelopen jaar is gewerkt aan een convenant voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. Met inbreng van SKBN en verschillende andere partijen, zijn we tot een versie gekomen waarmee we “de markt op” willen.

Belangrijke wijziging ten opzichte van eerdere versies is o.a. een lijst met knelpunten waar bedrijventerreinen en hun parkmanagers tegenaan lopen als ze de verduurzaming in praktijk willen brengen. Met dit convenant hopen we dergelijke problemen collectief te kunnen aanpakken en meer aandacht te krijgen voor ons specifieke domein. We hopen zo een sneeuwbaleffect te bereiken zodat steeds meer partijen zich aansluiten bij dit initiatief.

Het convenant is onlangs gestuurd naar zo’n 25 partijen waaronder een aantal gemeentes, provincies en omgevingsdiensten, met het verzoek om te tekenen en om eigen ideeën en ambities concreet verwoord met ons te delen. We hebben hier al meerdere enthousiaste reacties op mogen ontvangen. De volgende stap zal zijn om een kerngroep op te richten uit ondertekenaars, om deze ideeën en ambities tot uitvoering te brengen.

Download hier het convenant.

Ben je nog niet benaderd voor ondertekening van het convenant en heb je interesse? Neem contact op met Kees Willemse, TNO, via Kees.Willemse@tno.nl.