BE+ aanwezig met twee workshops op BT event in Arnhem

Het BT event op 31 oktober in Arnhem staat dit jaar staat dit volledig in het teken van de verduurzaming van bedrijventerreinen. Ondernemersverenigingen, ontwikkelingsmaatschappijen en regionale overheden zoeken elkaar op om kennis te delen en samen stappen te zetten. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stuurt een hoge afvaardiging om het belang van deze doelgroep voor de energietransitie te onderstrepen. Bedrijventerreinen Energie Positief levert een bijdrage met twee werksessies.

In de eerste ronde laten we de bedrijventerreinen Kagerweg in Beverwijk en Schiebroek Rotterdam aan het woord. Zij vertellen over de successen die zij de afgelopen jaren hebben bereikt en de plannen die zij hebben voor de komende jaren.

De tweede ronde wordt verzorgd door de Wildeman in Zaltbommel, waar men bezig is met de realisatie van een warmtenetwerk. Deze werksessie zullen we aangrijpen om ook wat te vertellen over de wijze waarop je als ondernemersvereniging een ESCo kunt realiseren op een manier waarbij de winst die de investeringen voor de verduurzaming van het bedrijventerrein oplevert, weer terugvloeit naar de ondernemers en verdere verduurzaming.

We spreken jullie allemaal graag op het congres! Kijk hier voor meer informatie.