Zaakado eerste energiepositieve bedrijf op bedrijventerrein Schiebroek

Bedrijventerrein Schiebroek aan de noordrand van Hillegersberg-Schiebroek heeft de ambitie om geheel energiepositief te worden. Het bedrijf in promotiegeschenken ZaaKado heeft dat doel als eerste van de bedrijven bereikt. Daarom ontving het bedrijf een duurzaamheids-oorkonde van Willy de Zoete, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

Het bedrijfspand van ZaaKado is optimaal geïsoleerd, heeft het dak vol zonnepanelen, een warmtepomp die zowel voor warmte als verkoeling zorgt en uiteraard LED verlichting. Daarmee is het bedrijf compleet zelfvoorzienend en levert het zelfs meer energie dan het zelf verbruikt. Lees meer

BT Event: Verduurzamen in de praktijk en Warmtenetwerk in Zaltbommel

Elk jaar organiseren vakblad BT, SKBN en een van de aangesloten regio’s het BT event, een groot netwerkevenement voor partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling, en  herstructurering van bedrijventerreinen in Nederland. Dit jaar was de regio Arnhem Nijmegen aan de beurt, samen met Provincie Gelderland en Oost NL.

Het BT event vond plaats op 31 oktober plaats op het IPKW bedrijventerrein in Arnhem. Dit bedrijventerrein heeft als doelstelling om in  2025 het meest duurzame van Nederland te zijn. Zij kregen dit jaar alvast de award voor het meest circulaire bedrijventerrein in Nederland met bedrijven als Save Plastics, die van afvalplastic weer nieuwe producten maken. BE+ was aanwezig met twee workshop, die beiden vol zaten.

Verduurzamen in de praktijk
De workshop 2x Verduurzamen in de praktijk werd gegeven door Jaap Kortman, die eerst een inleidende presentatie gaf over het BE+ initiatief. Vervolgens vertelden Jan Boudesteijn en Edwin Markus de resultaten van de BE+ terreinen Kagerweg  in Beverwijk en Schiebroek in Rotterdam.
Jan Boudesteijn, voorzitter GreenBIZ IJmond, gaf aan dat op Kagerwerk 30% van de bedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor 70% van het energieverbruik meedoet aan het project. Dit jaar is voor 16 MW zonnepanelen een SDE aanvraag ingediend.
GreenBiz IJmond, de gemeente Beverwijk, de provincie Noord-Holland en odIJmond en NOVA tekenen binnenkort een overeenkomst om het project door te zetten met ondernemers, overheid en onderwijs.
Edwin Markus (parkmanager Schiebroek) presenteerde de projecten op Schiebroek, waaronder een zonnepark met 6000 panelen en de ontwikkeling van een warmtenet op basis van warmte van een ING datacenter.

Het warmtenetwerk in Zaltbommel
In de andere workshop, Het warmtenetwerk in Zaltbommel, vertelde Rimmert van Luyn (Hitachi en voorzitter ondernemersvereniging) over hoe op bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel door de inzet van ondernemers een warmtenetwerk is ontwikkeld. Wat vergt een investering als deze? En hoe krijg je het daadwerkelijk voor elkaar? Dit was een mooi voorbeeld uit het BE+ project over collectieve financiering, dat gaat over de vraag hoe je als bedrijventerrein zelf een ESCo (Energy Service Company) op kunt richten. Hiermee komt het beheer in eigen handen en gaat ook de winst terug naar de investeerders en deelnemers op het terrein.

Bekijk hier de presentatie over het oprichten van een ESCo.

Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen: welke ambities heb jij?

Het afgelopen jaar is gewerkt aan een convenant voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. Met inbreng van SKBN en verschillende andere partijen, zijn we tot een versie gekomen waarmee we “de markt op” willen.

Belangrijke wijziging ten opzichte van eerdere versies is o.a. een lijst met knelpunten waar bedrijventerreinen en hun parkmanagers tegenaan lopen als ze de verduurzaming in praktijk willen brengen. Met dit convenant hopen we dergelijke problemen collectief te kunnen aanpakken en meer aandacht te krijgen voor ons specifieke domein. We hopen zo een sneeuwbaleffect te bereiken zodat steeds meer partijen zich aansluiten bij dit initiatief. Lees meer

BE+ aanwezig met twee workshops op BT event in Arnhem

Het BT event op 31 oktober in Arnhem staat dit jaar staat dit volledig in het teken van de verduurzaming van bedrijventerreinen. Ondernemersverenigingen, ontwikkelingsmaatschappijen en regionale overheden zoeken elkaar op om kennis te delen en samen stappen te zetten. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stuurt een hoge afvaardiging om het belang van deze doelgroep voor de energietransitie te onderstrepen. Bedrijventerreinen Energie Positief levert een bijdrage met twee werksessies. Lees meer

Verduurzamen van productieprocessen door retrofitten gasboilers

Na energiebesparing in bedrijfsgebouwen en het introduceren van duurzame energie is de volgende stap het verduurzamen van productieprocessen. Het elektrificeren van processen is belangrijk voor het terugdringen van het gasgebruik op bedrijventerreinen en het beter benutten van duurzame elektriciteitsproductie. Bovendien biedt het kansen voor flexibilisering van het energiegebruik. Dit is een kans voor lokale energiecorporaties die een ‘smart grid’ willen aanleggen en kan mogelijk capaciteitsproblemen oplossen voor netbeheerders. Lees meer

Laatste kans voor aanvraag SDE+-subsidie!

In maart hielp BE+ deelnemer GreenBiz IJmond 28 bedrijven met in totaal bijna 100.000 m2 dakoppervlak, met de aanvraag voor een SDE+-subsidie. Inmiddels zijn alle aanvragen toegekend. Met de SDE+-subsidie wil de overheid de productie van duurzame energie rendabel maken. Aanstaande oktober is de laatste kans voor ondernemers om deze subsidie aan te vragen. Heeft uw bedrijventerrein nog geen zonnepanelen? Grijp deze kans!
Lees meer

SDE+ najaar 2019 – transportindicatie netbeheerder nodig

In verschillende delen van Nederland staat het elektriciteitsnet onder druk. Dit heeft consequenties voor SDE+ aanvragers. Om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen, wordt de regelgeving SDE+ najaar 2019 gewijzigd.

Wilt u een aanvraag SDE+ najaar 2019 indienen? Dan moet u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen, waaruit blijkt dat transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u aanvraagt. Lees meer

Gelderland verzilvert daken met zon

Met het project ‘Verzilver uw dak’ wil de provincie Gelderland Gelderse ondernemers stimuleren om 600.000 m2 aan nieuwe zonnepanelen op bedrijfsdaken aan te leggen. Een groot deel van de geschikte daken blijft nog steeds onbenut. De provincie wil ondernemers stimuleren een zogenoemde SDE+ subsidie aan te vragen voor kansrijke zonneprojecten én ondernemers die al een dergelijke subsidie hebben aangevraagd, helpen bij het verder ontwikkelen van hun initiatief. Lees meer

BE+ Alkmaar start eigen energiebedrijf

Werkgroep Boekelermeer Energiepositief maakte begin juli bekend dat BE+ Alkmaar een feit is! Al langere tijd had de werkgroep de ambitie om te starten met een eigen energiebedrijf. Doel: het structureel verlagen van de kosten voor energieverbruik door zoveel mogelijk daarvan zelf te organiseren en te beheren. Het Energie Platform Noord-Holland (EPNH) is de uitvoerende partij namens BE+ Alkmaar en daarmee zijn kwaliteit, continuïteit en kosteneffectiviteit gewaarborgd. Lees meer

Eekterveld zet belangrijke stap naar energiepositief

In BE+ initiatief Eekterveld in Vaassen, Gemeente Epe, zijn onlangs ruim 40 energiescans uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de grootste winst te behalen valt door het installeren van WKO en het plaatsen van zonnepanelen op het bedrijventerrein. Hiermee alleen kan het terrein volledig energiepositief worden, met een terugverdientijd van minder dan tien jaar. Lees meer