Energiescans uitgevoerd in Schaapsdrift Renkum

Een substantiële verduurzamingsslag valt te halen bij het bedrijfsleven. Door ondernemers van bedrijventerrein Schaapsdrift in Renkum is daarom in oktober 2017 onder leiding van het E-team een eerste stap gezet naar een CO2-neutraal Schaapsdrift. Dertig bedrijven zijn in oktober 2017 geënthousiasmeerd om deel te nemen aan het collectieve proces naar energetische besparing en verduurzaming.

Het E(nergie)-team, bestaande uit vertegenwoordigers van de ondernemers van het bedrijventerrein, gemeente Renkum, Omgevingsdienst regio Arnhem, energie-expert WM3-energy en externe begeleider Tarmo, coördineren het proces. De gekozen aanpak is gebaseerd op de methodiek van de stichting BE+, (Bedrijventerreinen Energie Positief). Lees meer

Convenant energie producerende bedrijventerreinen

Om aan de klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs te kunnen voldoen, ligt er een grote uitdaging om het energieverbruik bij bedrijven te verminderen en het aandeel lokaal opgewekte, duurzame energie bij bedrijven te vergroten.

In Nederland is het merendeel van de bedrijven gevestigd op één van de 3.500 bedrijventerreinen. Een bedrijf kan natuurlijk zelf maatregelen nemen, maar vanuit technisch- en organisatorisch oogpunt is samenwerking met “buren” binnen een bedrijventerrein efficiënt en doeltreffend. Lees meer

Bedrijventerrein Schiebroek op weg naar een energiepositief terrein

Bedrijventerrein Schiebroek energiepositief

De stichting BE+ (Bedrijventerreinen Energiepositief) maakt zich sterk voor het energiepositief maken van 250 bedrijventerreinen in Nederland. Bedrijventerrein Schiebroek in Rotterdam zit bij de eerste 10 bedrijventerreinen die meedoen aan dit ambitieuze Nederlandse BE+ initiatief.

Lees meer

Kick-off event in Harderwijk

Bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk is als een van de eerste 10 bedrijventerreinen in Nederland geselecteerd om energiepositief te worden. Dit betekent dat de bedrijven op Lorentz zowel in de aanpak als financieel ondersteund worden door BE+. Bedrijvenkring Harderwijk neemt hierin het voortouw Lees meer

BE+ maakt op BT-congres de eerste tien bedrijventerreinen bekend

Gisteren tijdens het BT-congres in Zaanstad werden de eerste tien bedrijventerreinen bekend gemaakt die deel nemen aan het grootschalige verduurzamingsproject van BE+ om in 5 jaar tijd 250 bedrijventerreinen in Nederland energiepositief te maken.

Ondernemers Beatrixpark enthousiast

Binnenkort gaat de stichting BE+ officieel van start. Afgelopen zomer werd al op het bedrijventerrein Beatrixpark in Winterswijk een start gemaakt met verduurzamen. Op dit bedrijventerrein doen elf van de vijftien bedrijven mee met de verduurzaming. Lees meer