30 ondernemers in Heemskerk zeggen JA tegen scan

Ondernemers op bedrijventerrein De Houtwegen, De Waterwegen en De Trompet in Heemskerk gaan aan de slag met energie. Op het aanbod van gemeente Heemskerk, GreenBiz IJmond en Omgevingsdienst IJmond om kosteloos een energiescan te laten doen, hebben inmiddels 30 ondernemers volmondig ‘ja’ gezegd.

Gemeente Heemskerk en GreenBiz IJmond hebben, ondersteund door Omgevingsdienst IJmond, ondernemers op de deelnemende bedrijventerreinen energiescans aangeboden. Zo krijgen ondernemers inzicht in hun energieverbruik, een belangrijke eerste stap in de richting van kosten- en energiebesparing. Lees meer

Krachtige ontwerpverkenning voor energie positieve bedrijventerreinen

In de brochure Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen – de energietransitie als opstap naar ruimtelijke kwaliteit zijn de resultaten van de korte maar krachtige ontwerpverkenning op bedrijventerrein Hoorn80 gebundeld.

Vier jonge multidisciplinaire ontwerpteams hebben zich op uitnodiging van BNA Onderzoek, gemeente Hoorn, parkmanagement Hoorn en Kortman Duurzame gebiedsontwikkeling in een workshopweek op locatie gebogen over de vraag hoe de energietransitie op een bedrijventerrein kan worden gekoppeld aan een beter verblijfsklimaat.

Lees meer

Omgevingsdienst inventariseert asbestdaken: kansen voor verduurzaming met EPS met asbestmodule

Vanaf 2025 geldt een verbod op asbestdaken. Voor die tijd moeten inwoners en ondernemers geïnformeerd worden over de nieuwe regelgeving en moeten zij hun asbestdaken saneren. Een forse opgave die aandacht vraagt, want de sloop van asbest moet zorgvuldig gebeuren. De inventarisatie die Omgevingsdienst IJmond uitvoerde voor haar 15 gemeenten zorgt voor een vliegende start.  Lees meer

Verrassende resultaten in workshop Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen

In een workshopweek van vijf dagen tussen 8 en 12 april werkten vier jonge multidisciplinaire ontwerpteams op locatie op het bedrijventerrein Hoorn80 aan visies voor energiepositieve en toekomstbestendige bedrijventerreinen. De ontwerpteams werden uitgedaagd om mee te denken over de bouwkundige en stedenbouwkundige inbedding van verschillende energiemaatregelen op bedrijventerreinen. De toekomstbeelden die uit deze studie voortkomen, zijn bedoeld als inspiratie voor Hoorn80, maar ook voor alle andere bedrijventerreinen, die aan een duurzame toekomst werken, zoals binnen BE+.
Lees meer

Geslaagde collectieve inkoop zonnepanelen Noord Holland-Noord en Boekelermeer

De collectieve inkoopacties van zonnepanelen voor de projecten Hoorn 80 Energie­positief en Boekelermeer Energiepositief zijn geslaagd! De eerste zonnepanelen liggen op de daken. De voorwaarde daarvoor was dat de aanbiedingen van de panelen in prijs 10 tot 15 procent lager zouden zijn dan bij individuele inkoop. En dat is voor alle deelnemers gelukt!  Lees meer

Weer zeven bedrijventerreinen op weg naar energiepositief

Binnen de provincie Gelderland is in samenwerking met gemeenten, bedrijvenverenigingen en omgevingsdiensten een project gestart voor het energie positief maken van bedrijventerreinen in Nijmegen, Overbetuwe, Zaltbommel en Lingewaard.
Lees meer

100 proeftuinen voor programma Aardgasvrije Wijken

In het programma Aardgasvrije Wijken worden de komende jaren 100 proeftuinen uitgevoerd, waarin wijken aardgasvrij worden gemaakt. Vorig jaar zijn de eerste 27 wijken geselecteerd waar een totaal van 120 miljoen euro is toegekend. Dit jaar zal in september opnieuw een aantal proeftuinen worden uitgevraagd. Deze regeling is nog niet gepubliceerd, dit zal na de bespreking van de aanpak in de tweede kamer gebeuren. Voorzien wordt dat dit voor de zomer gebeurt en dat aanvragen in september kunnen worden ingediend.
Lees meer

Aftrap GreenBiz Energy IJmond

Meer dan 70 ondernemers, bestuurders en geïnteresseerden waren aanwezig bij de feestelijke aftrap van GreenBiz Energy. GreenBiz Energy is een energiemarkt (LEM) waar energievraag en -aanbod van lokale ondernemers bij elkaar worden gebracht. De marges die bij het terugleveren aan het net normaal gesproken terugvloeien naar de netbeheerders, blijven nu in de LEM en worden gebruikt voor het verlagen van de energiekosten en verdere verduurzaming van de regio. Lees meer

Training voor ondernemersverenigingen: een energiepositief bedrijventerrein

Jaarlijks wordt op bedrijventerreinen 170 PJ energie verbruikt, 6% van het totale Nederlandse energieverbruik. Hiervan kan zeker 30 tot 40 % worden bespaard. Ook zijn er op bedrijventerreinen veel mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie door bijvoorbeeld windmolens, zonnepanelen of biomassa. Aan het potentieel ligt het dus niet, maar toch komt het nemen van energiemaatregelen door MKB-ondernemers op bedrijventerreinen moeizaam van de grond. Parkmanagers en gebiedsregisseurs kunnen een belangrijke rol spelen om MKB-ondernemers te stimuleren tot verduurzaming. Daarom heeft TNO samen met CLOK, WM3, OostNL en de Green Business Club de training “Een energiepositief bedrijventerrein” ontwikkeld. Lees meer

Workshop: Bedrijventerrein Schiebroek aardgasvrij

Het bestuur van de Stichting BIZ Schiebroek / Vereniging Bedrijven Schiebroek, parkmanager Edwin Markus en duurzaamheidsadviseur Jaap Kortman organiseerden in februari de workshop ‘Bedrijventerrein Schiebroek Aardgasvrij’. Het doel dat was toekomstscenario’s te verkennen voor duurzame warmtelevering op Bedrijventerrein Schiebroek, vanuit collectieve én individuele oplossingen.

In twee groepen werd gediscussieerd over mogelijk oplossingen, hetgeen mooie resultaten opleverde: Lees meer