Zaakado eerste energiepositieve bedrijf op bedrijventerrein Schiebroek

Bedrijventerrein Schiebroek aan de noordrand van Hillegersberg-Schiebroek heeft de ambitie om geheel energiepositief te worden. Het bedrijf in promotiegeschenken ZaaKado heeft dat doel als eerste van de bedrijven bereikt. Daarom ontving het bedrijf een duurzaamheids-oorkonde van Willy de Zoete, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

Het bedrijfspand van ZaaKado is optimaal geïsoleerd, heeft het dak vol zonnepanelen, een warmtepomp die zowel voor warmte als verkoeling zorgt en uiteraard LED verlichting. Daarmee is het bedrijf compleet zelfvoorzienend en levert het zelfs meer energie dan het zelf verbruikt.

Zonnepark
Het verduurzamen van het bedrijventerrein is een gezamenlijke prioriteit van alle ondernemers en vastgoedeigenaren op het bedrijventerrein binnen de BIZ Schiebroek, die mede wordt gefaciliteerd door de Provincie Zuid-Holland, omgevingsdienst DCMR en de gemeente Rotterdam. Zo ondersteunen provincie en gemeente de Vereniging Bedrijven Schiebroek met o.a. kennis, netwerk en subsidies bij het realiseren van hun plannen. Inmiddels zijn bij in totaal meer dan 20 bedrijven duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd (waarvan de laatste zeven bedrijven subisidie is verstrekt in het kader van de provinciale regeling ‘Energie op Bedrijventerreinen’. Ook komt er een zonnepark in de nabije omgeving van het bedrijventerrein waarvoor de gemeente deze week de omgevingsvergunning heeft verleend. Een groot voordeel voor provincie en gemeente is het feit dat de hier opgedane kennis weer kan worden toegepast op de bedrijventerreinen van de gemeente Rotterdam en die in Zuid-Holland.

Duurzaam ondernemen
“Wij vinden duurzaamheid heel belangrijk”, zegt William Schildwacht, directeur van ZaaKado. “We geven de aarde door aan onze kinderen.” Reden genoeg om er zuinig op te zijn, vindt hij. In de breedste zin van het woord. Duurzaamheid gaat niet alleen over energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen, het gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Denk aan inkoopbeleid”, zegt William. “Voor een gezond bedrijf moet je een plan hebben voor al je duurzaamheidsmaatregelen.”

Convenant
Het Bedrijventerrein Schiebroek is deelnemer van Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+) en het Rotterdams Klimaatakkoord. BE+ is de initiatiefnemer van het landelijk Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen dat vorige week mede is ondertekend door gedeputeerde De Zoete, Bedrijventerrein Schiebroek en de daar werkzame parkmanagementorganisatie Markus. Hoofddoel van het convenant is het versnellen van de energietransitie door collectieve en integrale aanpak voor bedrijventerreinen