Eekterveld zet belangrijke stap naar energiepositief

In BE+ initiatief Eekterveld in Vaassen, Gemeente Epe, zijn onlangs ruim 40 energiescans uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de grootste winst te behalen valt door het installeren van WKO en het plaatsen van zonnepanelen op het bedrijventerrein. Hiermee alleen kan het terrein volledig energiepositief worden, met een terugverdientijd van minder dan tien jaar.

WM3 heeft voor dit BE+ initiatief de businesscase doorgerekend, en kwam tot deze conclusie. Het collectief van 40 ondernemers gaf aan serieuze interesse te hebben in het gezamenlijk aanbesteden van deze maatregelen en komt nog deze maand samen om de vervolgstappen te bespreken. Zodra een akkoord is bereikt en commitment wordt bevestigd, zal een diepteanalyse worden uitgevoerd die moet leiden tot een concreet plan.

Uit deze doorrekening blijkt dat het collectief aanschaffen van in dit geval zonnepanelen en WKO’s een voordeel oplevert voor de ondernemers. Ook het gezamenlijk aanvragen van SDE (zonne-energie)subsidie is wellicht mogelijk. WM3 is hierover in gesprek met RVO. Bij de bijeenkomst van 11 juli a.s. zullen experts van E.ON en Nathan Systems aanwezig zijn om het proces toe te lichten en vragen te beantwoorden.

De verwachting is dat als de procedure binnenkort in gang wordt gezet, het systeem over twee tot drie jaar operationeel kan zijn. Nooit eerder is in Nederland een bedrijventerrein in zo’n korte tijd volledig energiepositief gemaakt, met zo’n korte terugverdientijd. Als alles goed gaat, kan Eekterveld dus een schoolvoorbeeld worden van hoe verduurzaming kan werken en hoe zowel ondernemers als het klimaat hier voordeel van hebben.

Voor meer informatie, neem contact op met Edward Troost, WM3:
e.troost@wm3.energy