Gelderland verzilvert daken met zon

Met het project ‘Verzilver uw dak’ wil de provincie Gelderland Gelderse ondernemers stimuleren om 600.000 m2 aan nieuwe zonnepanelen op bedrijfsdaken aan te leggen. Een groot deel van de geschikte daken blijft nog steeds onbenut. De provincie wil ondernemers stimuleren een zogenoemde SDE+ subsidie aan te vragen voor kansrijke zonneprojecten én ondernemers die al een dergelijke subsidie hebben aangevraagd, helpen bij het verder ontwikkelen van hun initiatief.

Groeiversneller Zon
Drie bureaus zijn daarom actief op zoek naar bedrijven met een geschikt dak dat voldoet aan de benodigde randvoorwaarden voor een succesvolle SDE+-aanvraag (in de najaarsronde van 2019 en de voorjaarsronde van 2020) en kansrijke realisatie.

Daarnaast heeft de provincie samen met Oost NL de Groeiversneller Zon ontwikkeld. Dit is een voucherregeling voor ondernemers die al SDE+-subsidie toegekend hebben gekregen. Met deze voucher worden ondernemers ontzorgd en ondersteund in het verdere traject tot realisatie. Denk aan technisch advies over de dakbelasting of de netaansluiting, begeleiding bij het offertetraject of advies over de financiering. Vouchers kunnen vanaf 8 juli worden aangevraagd.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de voucherregeling Groeiversneller Zon? Dan kunt u contact opnemen met Jolanda Berntsen (projectassistente) of Liane van der Veen (teammanager Energy) van Oost NL via 088 667 01 00 of via degroeiversnellerzon@oostnl.nl. Meer informatie over de regeling vindt u op www.oostnl.nl/zon.

Voor meer algemene informatie over het project kunt u contact opnemen met projectleider Roy Ellenbroek via r.ellenbroek@gelderland.nl of 06 54696893. Op de site van de provincie Gelderland vindt u meer informatie over het project en de bureaus die u kunnen helpen. Kijk op www.gelderland.nl/verzilveruwdak.