Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen naar uitvoeringsfase

Sinds het Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen op 30 januari is ondertekend, is er veel gebeurd. De wereld ziet er behoorlijk anders uit vanwege de Corona-uitbraak. Tegelijkertijd houden de convenantpartners koers om er voor te zorgen dat zodra ondernemers daar weer klaar voor zijn, zij weer optimaal ondersteund kunnen worden bij de verduurzaming van hun terrein.

Nieuwe ondertekenaars van het convenant
Wekelijks melden zich nieuwe partijen die zich hard maken voor de verduurzaming van bedrijventerreinen en die het convenant willen ondertekenen. Inmiddels zijn er al weer tien nieuwe partijen uit overheid en bedrijfsleven die het convenant ondertekend hebben.

Programmatische aanpak
Eén van de drie doelen van het convenant is het realiseren van een programmatische aanpak voor bedrijventerreinen. Het was niet mogelijk met alle convenantpartners bij elkaar te komen. Daarom is een klein schrijfteam gevormd  bestaande uit Marco Witschge (FoF), Liane van der Veen (OostNL) en Guus Mulder (TNO). Zij hebben een voorzet gedaan voor een plan om tot een programmatische aanpak te komen waarin

1) regionaal bedrijventerreinen worden geactiveerd,

2) initiatieven op bedrijventerreinen worden ondersteund en

3) nationaal kennis beschikbaar wordt gemaakt en oplossingen worden ontwikkeld.

Eerste convenantbijeenkomst
Op 13 mei vond de eerste online bijeenkomst plaats met de convenantpartners. hierbij waren twintig van de convenantpartners aanwezig. Tijdens de bijeenkomst is het plan voor de programmatische aanpak besproken en bleek weer hoeveel partijen met veel energie aan de verduurzaming van onze bedrijventerreinen werken.

Zwaan kleef aan
Mocht u het convenant nog niet hebben ondertekend, meldt u zich dan aan bij Guus Mulder; guus.mulder@tno.nl. Samen staan we sterker!