Bedrijventerrein Hilversum Zuid West: samen energie besparen

Het bestuur van ondernemersvereniging Hilversum Zuid West heeft de ambitie de bij hen aangesloten ondernemingen te verduurzamen en streeft op termijn naar een klimaatneutraal bedrijventerrein. Deelname aan Bedrijventerreinen Energie Positief (BE+) was in dit proces dus een logische stap. Projectcoördinator Joost Bennekers vertelt waar zij staan en hoe de focus door de coronacrisis iets is verschoven.

Over Hilversum Zuid West
“Op dit bedrijventerrein zijn ongeveer 400 ondernemingen gevestigd in ruim 175 gebouwen. Het is een mix van bouwmarkten en metaalbewerkingsbedrijven, sociale werkplaatsen, bedrijfsgebouwen met handel en kantoren. Naar schatting voldoet meer dan de helft hiervan nog niet aan de wettelijke verplichtingen rondom energiebesparing. Een aantal ondernemers is actief bezig met duurzaamheid, maar er valt dus nog veel winst te behalen.

Show don’t tell
De focus van het projectteam ligt, zeker nu door de coronacrisis het toekomstperspectief van bedrijven onzeker is geworden, op bewustwording. We willen ondernemers bewust maken van het feit dat zij in de toekomst aan bepaalde wetgeving zullen moeten voldoen, maar vooral ook hoe ze dat kunnen doen. En natuurlijk wat de meerwaarde is. Voor onze leefwereld, maar ook voor hun specifieke bedrijf. We doen dit zoveel mogelijk middels de verhalen van collega ondernemers. Zie bijvoorbeeld de portretten hier op de website. Deze manier van informatie overbrengen werkt beter dan zelf op de zeepkist gaan staan.

Hoe straks verder
Naast dit project wordt binnen de ondernemersvereniging een commissie duurzaamheid opgericht die naast energie ook gaat werken aan thema’s als: mobiliteit, afvalmanagement, water en de maatschappelijke betekenis van de bedrijventerreinen voor Hilversum. De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van ondernemers blootgelegd. Daar moeten we rekening mee houden. Maar we moeten ook kijken wat er wel kan. Kunnen we voorzien in de toenemende vraag op duurzame producten en het aanbod verhogen? Hoe kunnen we meer samenwerken op het bedrijventerrein om dit gebied als geheel toekomstbestendiger te maken? Is gezamenlijke inkoop een mogelijkheid of oprichting van een ESCO? Dit moeten we samen onderzoeken.

Om uiteindelijk te komen tot een klimaatneutraal of energiepositief bedrijventerrein moet je de tijd nemen te bouwen en verbinden. De coronacrisis heet hier een remmende werking op, maar heeft tegelijkertijd laten zien hoe belangrijk het is dat we aan duurzaamheid werken. Duurzame bedrijven, duurzame economie, duurzame samenleving”.

 

Foto: It bedrijf Compatible greep een verhuizing aan om duurzaam te gaan