Toekomstig energiesysteem voor bedrijventerreinen: pilots gezocht!

Steeds meer bedrijventerreinen komen voor vraagstukken te staan die invloed hebben op de energie- infrastructuur van het bedrijventerrein. Bijvoorbeeld:

  • Hoe ontwikkel ik een strategie voor vergaande verduurzaming van de energievoorziening voor mijn bedrijventerrein?
  • Welke kansen liggen er voor duurzame opwek en elektrificatie?
  • Hoe ga ik hierbij om met beperkingen in capaciteit van het elektriciteitsnet? Hoe kunnen opslag en conversie helpen om overbelasting te voorkomen?
  • Welke rol kan een lokaal warmtenet spelen op mijn bedrijventerrein?

TNO ontwikkelt tools die inzicht geven in dit type vraagstukken, middels simulaties van de integrale energiebalans voor een bedrijventerrein, voor de huidige situatie en voor verschillende toekomstscenario’s.

Routekaart 
In een eerste pilot project worden deze ingezet om een routekaart naar energieneutraliteit op te stellen voor een bedrijventerrein in Oost-Nederland, in een consortium met energieadviseurs Fit our Future en QING. Daarbij worden business cases uitgerekend, en is er aandacht voor het creëren van draagvlak onder de ondernemers op het bedrijventerrein. De eerste resultaten hiervan worden eind juni verwacht.

TNO zet deze ontwikkeling graag voort aan de hand van een of meerdere vervolg-pilotprojecten. Daarom zijn we op zoek naar bedrijventerreinen en/of energieadviseurs die samen met ons deze vraagstukken voor een bedrijventerrein willen oppakken. Bij interesse kunt u hierover contact opnemen met Vincent Kamphuis: vincent.kamphuis@tno.nl