Verduurzaming inclusief financiering voor ondernemers

Een veelgehoord argument van ondernemers om geen duurzame maatregelen te nemen is dat er geen geld voor handen is om te investeren. Door als lokaal energie-initiatief financiering van de maatregelen als dienst aan te bieden, kunnen deze ondernemers over de streep worden getrokken.

Verschillende bedrijventerreinen zijn hier actief mee bezig. De Energie Combinatie West Friesland (ECWF) is er al ver mee, terwijl in Schiebroek de eerste stappen op dit vlak worden gezet. De afgelopen twee jaar hebben deze twee bedrijventerreinen samengewerkt met Qing, Kortman DGO, OostNL, Rabobank en TNO om uit te zoeken hoe je als ondernemersvereniging ook financiering kunt regelen voor de bedrijven op je bedrijventerrein.

De heeft geleid tot twee mooie resultaten:

Snelstartgids: Hoe begin ik een ESCo?
In deze snelstartgids staan alle opgedane kennis en ervaringen uit het project opgetekend. Op deze manier kunnen ondernemersverenigingen en parkmanagers die hiermee voor hun bedrijventerrein aan de slag willen een vliegende start maken. In de snelstartgids wordt ingegaan op de organisatie die nodig is voor het aanbieden van de producten inclusief financiering aan ondernemers, maar vooral ook hoe je dit opzet zodat het interessant wordt voor een financierder.
Download hier de Snelstartgids

Businesscase tool
Deze Excel tool verschaft op basis van eenvoudige input de verschillende financiële gegevens die doorgaans gevraagd worden bij een financieringsaanvraag. Als basis worden hiervoor de gegevens uit de Energie Potentieel Scan gebruikt. Door de verwachting in te voeren van welke energiemaatregelen door verschillende ondernemers worden gerealiseerd en welke voorwaarden (rentepercentage, korting, etc.) kunnen worden onderhandeld, worden de kasstromen en andere financiële gegevens (oa. Rendementsverwachting (IRR), Netto Huidige Waarde (NPV) en gewogen gemiddelde kosten voor kapitaal (WACC)) voor de totale looptijd weergegeven. In eerste instantie geeft dit een indruk van de haalbaarheid van het project. Door steeds specifieker de gegevens in te voeren leidt dit uiteindelijk tot een financierbare businesscase.

Bekijk hier de resultaten van het project