Flight Forum Eindhoven

Wat is Flight Forum?

Flight Forum is hét Brainport businesspark voor ondernemers met visie. De sterke merken, verbindingen en ambities op Flight Forum groeien uit tot een uniek en optimaal klimaat voor de zakelijke dienstverlening.

De komende jaren investeert Flight Forum volop in een stimulerende en aantrekkelijke werkomgeving. Niet simpelweg een fijne plek om te werken, maar een slimme omgeving die zich aanpast om werknemers en bezoekende klanten volledig te ontzorgen. De komende jaren wordt dit steeds verder voelbaar en zichtbaar: in de infrastructuur en openbare ruimte, in nieuwe functies en voorzieningen en in interactie met de bedrijven op Flight Forum.

 

Waarom doen jullie mee aan BE+?

Flight Forum wil als geheel energiepositief worden. Door samen te verduurzamen, leveren Flight Forum en de hier gevestigde bedrijven een noodzakelijke en waardevolle bijdrage aan de wereld van morgen. Tegelijkertijd leveren de duurzame maatregelen een flinke kostenbesparing op. Kernwoorden zijn collectief en over de gehele linie. Niet alleen een initiatief van een bedrijf op het gebied van zonne-energie, maar gekoppeld aan elkaar een veelvoud aan initiatieven om energie te besparen en duurzaam op te wekken. Hiermee wil Flight Forum een prettige werkomgeving en een interessant vestigingsklimaat creëren voor bedrijven en hun medewerkers.

Stichting BE+ ademt voor ons dezelfde collectieve visie: een participatief en open proces om gezamenlijk met alle vastgoedeigenaren het bedrijventerrein te verduurzamen. Op die manier creëren we een proces en situatie waarin iedereen voordeel behaalt.

Wat willen jullie gaan doen om te verduurzamen?

Er lopen verschillende verduurzamingprojecten op Flight Forum die integraal worden aangevlogen:

  1. Collectief proces met vastgoedeigenaren om kantoren te verduurzamen: ledverlichting, zonnepanelen, isolatie, etc.
  2. Stimulering van logistieke clusters om zonnepanelen te plaatsen
  3. Verduurzaming van mobiliteitsaanbod: plaatsing van 100% elektrische deelauto’s en plaatsing van deelfietsen, daarnaast verbetering fietspaden en voorzieningen
  4. Verduurzaming en vergroening openbare ruimte door landschappelijke aansluiting bij groen en water in de regio.

Wat is op dit moment de status?

Alle bovengenoemde projecten lopen op dit moment en er zijn ook al onderdelen uitgevoerd. Het merendeel van vastgoedeigenaren zijn aangehaakt bij het BE+ proces en staan in de startblokken voor een op maat gemaakt energieplan voor hun kantoorgebouw.

Wat is de grootste uitdaging in het verduurzamen?

De technieken voor duurzaamheid zijn voor handen en veel mensen en bedrijven zijn intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. Het in beweging zetten van een proces is de grootste uitdaging. Mensen en bedrijven samenbrengen en faciliteren, zodat zij met anderen hun duurzame ambitie kunnen ontplooien.

Wat is jullie grootste leermoment / leerpunt geweest?

Ondernemers zijn hele gedreven en concrete mensen, wanneer je het hen in overleg gaat over verduurzaming dan mag je vraag en aanbod onmiddellijk helemaal helder zijn. Wat zijn de kosten en wat kan de ondernemer hieraan overhouden? Wat zijn de voor- en nadelen? Waarom is de collectieve aanpak relevant?

Voor meer informatie over dit Businesspark Flight Forum Eindhoven