Training: Een energie positief bedrijventerrein

Het doel van deze training is om parkmanagers (waaronder de parkmanagers op bedrijventerreinen in het BE+ initiatief) effectiever te maken in het realiseren van duurzame energieprojecten met MKB-ondernemers op bedrijventerreinen. Om effectiever te kunnen zijn, moeten parkmanagers beschikken over de juiste kennis en methoden om MKB-ondernemers te interesseren en weerstand weg te nemen dan wel te verminderen.

De parkmanagers worden getraind om verschillende stappen in het proces zo effectief mogelijk te doorlopen doordat er niet alleen aandacht is voor de technische en organisatorische aspecten van het plan, maar dat ook in elke stap de weerstand wordt geïdentificeerd en weggenomen. Het hogere doel dat daarmee bereikt wordt, is het realiseren van meer besparing van energie en opwek van duurzame energie op bedrijventerreinen.

De training is in de praktijk getoetst door deze te geven aan de parkmanagers op bedrijventerreinen die participeren in het BE+ initiatief of de Green Business Club. De training wordt opgenomen in het trainingsprogramma van stichting Clok.

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze training? Neem contact op met Guus Mulder van TNO.

Status: afgerond

Betrokken partijen: Stichting Clok, Green Business Club, WM3, OostNL, TNO

Contactpersoon: Guus Mulder Guus.Mulder@tno.nl en/of Niels Jansen, Niels.Jansen@tno.nl